ATbar פקיסטן – טרור בצל הגרעין

פקיסטן – טרור בצל הגרעין

03/07/2019 | by ד"ר שאול שי  

בימים אלה, בהם ישראל, ארה"ב ובעלות בריתה נדרשים להתמודד עם האתגרים שמציבה איראן, הן בתחום איומי הטרור והן בפיתוח יכולת גרעינית צבאית, כדאי לנסות וללמוד ממקרה הבחן הפקיסטני, על אף ההבדלים המהותיים הקיימים בין המדינות, הנסיבות וזירות ההתרחשות.

פקיסטן היא אחת מתשע מדינות בעולם המצוידת בנשק גרעיני, המדינה המוסלמית היחידה החמושה בנשק זה והיא אינה חתומה על האמנה למניעת הפצה של נשק גרעיני. פקיסטן מצויה בעימות מתמשך עם שכנתה הודו בעיקר על השליטה בחבל קשמיר ומהווה מוקד של פעילות ארגוני טרור אסלאמיים רדיקליים  המהווים איום על שכנותיה הודו ואפגניסטן.

המאבק על חבל קשמיר מהווה את אחד ממוקדי המחלוקת העיקריים בין הודו לפקיסטן, שתי מדינות בעלות יכולת גרעינית והחשש התמידי הוא מהתלקחות בלתי נשלטת שעלולה להוביל לשימוש בנשק הלא קונבנציונאלי. קשמיר הוא חבל ארץ בצפון הודו הגובל עם פקיסטן הנתון במחלוקת טריטוריאלית בין הודו ופקיסטן מאז זכו שתי המדינות בעצמאותן ב-1947. תושבי חבל קשמיר רובם ככולם מוסלמים הנתונים תחת שליטתה של הודו בניגוד לרצונם. הודו אינה מכירה בשליטתן של פקיסטן וסין בחלקי קשמיר ופקיסטן מצידה אינה מכירה בטענת הודו לשליטה בחבל.

Download Full Publication Download