ATbar הג'יהאד הגלובלי באפריקה: הסכנות והאתגרים

הג'יהאד הגלובלי באפריקה: הסכנות והאתגרים

20/07/2021 | by Multiple Authors  

להורדת המאמר המלא

ב-1 ביולי 2021 במסגרת כנס העוסק בלחימה בטרור של האו"ם ולדימיר ורונקוב, (Voronkov)  ראש המשרד ללוחמה בטרור של האו"ם UN Office of Counter -Terrorism OCT  הדגיש בדבריו את העלייה באיומי הטרור האסלאמי רדיקלי על אדמת אפריקה. במסגרת ההתמודדות מול הטרור ציין ורונקוב כי נדרש להתכונן לאיומים של המחר לנהל לחימה גלובלית בטרור ובו בזמן יש צורך להתחדש ולשנות שיטות פעולה  מסורתיות  בהתמודדות בטרור. [1] מנגד דובר דאע"ש אבו חמזה אל קוריישי  (Abu Hamza al-Qurashi) המצוטט בגיליון 292 במגזין הדיגיטלי אל נבא של דאע"ש  מה-24 ביוני 2021 קורא להמשך הקמפיין של דאע"ש Remaining and Expanding"" (Baqiya wa tatamaddad) במקביל לקריאה לגיוס מוסלמים באפריקה.

יבשת אפריקה היא גן העדן החדש של האסלאם הרדיקלי. הסיבות לפריחתם של ארגונים אסלאמיים רדיקלים רבות ומגוונות: קיומן של קהילות אסלאמיות גדולות ומשפיעות, אי-משילות, שירותי ביטחון חלשים ונגועים 'בשחיתות', תשתית מודיעין חלשה ברוב המדינות. אוכלוסיות עניות ברובן וחשופות להשפעה של תועמלנים אסלאמים למוביליזציה חברתית ולרדיקליזציה. הימצאותו של נשק רב בשוק השחור שמקורו בעיקר מלוב, פשיעה חסרת רסן, רשתות סחר בסמים ובבני אדם, סיבות דמוגרפיות ותהליך מִדְבּוּר נרחב - הן רק חלק מהסיבות שהובילו להתפשטותו של האסלאם הרדיקלי ביבשת.

בכוונתנו במאמר זה למפות את התפשטות ארגוני הטרור האסלאמיים הרדיקליים באפריקה. השפעותיו של תהליך זה חורגות מגבולות היבשת. בצד הסכנות לתושבי אפריקה, שמיליונים מהם הפכו לפליטים, מוכי רעב וחסרי כל להתפשטות האסלאם הרדיקלי באפריקה השפעה על יבשת אירופה והעולם המערבי. מדינות אירופה וחברות אנרגיה בינלאומיות מחזיקות בנכסים כלכליים בדגש על מתקני אנרגיה על אדמת אפריקה ואלו מושפעים מהעדר היציבות הפוליטית, הכלכלית, והביטחונית. בנוסף לכך האלימות הגואה ייצרה גלי פליטים המנסים בכל דרך להגיע ולהסתנן לאירופה.

המסמך יעסוק בצמיחתם של ארגוני הטרור האסלאמיים ביבשת אפריקה, בדגש על שלוחות אל-קאעידה ודאע"ש  ובאתגרי ההתמודדות מולם.

 ---

נכתב ע"י ד"ר איתן עזאני וד"ר דוד דוכן

Download Full Publication Download