ATbar אתגרי הביטחון בישראל בתחום ההתמודדות עם טרור בהווה ובעתיד

אתגרי הביטחון בישראל בתחום ההתמודדות עם טרור בהווה ובעתיד

05/06/2014 | by פרופ. בועז גנור  

מדינת ישראל נאלצה להתמודד עם גלי טרור מסוגים שונים וברמות עצימות שונות מאז הקמתה ועד עצם היום הזה. גלי טרור אלה בוצעו על ידי ארגונים שונים (פלסטיניים ושיעיים) בזירות שונות (פנים, גבול וחו"ל) ובמתווי פעולה שונים )פיגועי התאבדות, מטעני חבלה, מיקוח וחטיפה, ירי ועוד). בעשור השנים שחלפו מאז שוך האינתיפאדה השנייה ולאחר מותו של יאסר ערפאת והחלפתו באבו מאזן חלה רגיעה משמעותית בהיקף פיגועי הטרור בשטחה של ישראל, גל פיגועי ההתאבדות דעך, ומספר הנפגעים מטרור הצטמצם. לעומת זאת חלה עליה משמעותית בהיקף האיום של ירי תלול מסלול מצד ארגוני טרור הן בזירה הצפונית (לבנון) והן בזירה הדרומית (רצועת עזה וסיני).

בשנים האחרונות חלו מספר תהליכים שיש להם השפעה ישירה על היקף ומאפייני הטרור בהווה ובעתיד הקרוב. התהליך הראשון בא לידי ביטוי בשינויים הטקטוניים המתרחשים בשנים האחרונות במדינות ערב שזכו לכינוי "האביב הערבי" ושעיקרם - מהפכות במדינות הגובלות עם ישראל ובמדינות מעגל שני ושלישי. מהפכות אלה מציבות אתגרים חדשים בפני ישראל בכל הנוגע לסוגיות ביטחוניות ככלל ולאיומי טרור בפרט. המגמה שהסתמנה במהפכות אלה הייתה - החלפת שלטון מסורתי יציב (גם אם עוין לישראל) בקואליציות פוליטיות רעועות בהובלה לרוב של גורמים קיצוניים איסלמיסטיים – ג'יהאדיסטיים, כמו גם התפתחותן של טריטוריות בעלות משילות נמוכה על גבולה של ישראל. טריטוריות אלה היוו כר פורה לצמיחתן ולהשתרשותם של ארגוני טרור ג'יהאדיסטיים גלובאליים ולוקאליים וחלקן הפכו לפלטפורמות המייצאות טרור לאזורים קרובים ורחוקים. תהליך אחר שהשפיע על היקף ומאפייני הטרור נגד ישראל בשנים האחרונות היה התעצמות ההגמוניה השיעית בהובלה של איראן במזרח התיכון תוך חתירה להשגת יכולות גרעיניות. תהליך זה היה משולב בהאשמת ישראל בפעילות אופרטיבית התקפית שנועדה לחבל במאמצים אלה של איראן תוך כדי טענה כי ישראל מעורבת בחיסול מדענים איראניים ופעילים בכירים בחיזבאללה (עימאד מוע'ניה חסן אל קיס ואחרים). טענות אלה תורגמו עד מהרה לאיומים מפורשים כלפי ישראל ואף לניסיונות פיגוע ולפיגועים נגד יעדים ותיירים ישראלים במדינות שונות בעולם (בולגריה, קפריסין, תאילנד, הודו, תורכיה, אזרביג'אן, גאורגיה). תהליך שלישי הינו תוצאה של המשא ומתן המדיני בין ישראל לרשות הפלסטינית. משא ומתן העומד על יסודות שבריריים בתיווך אמריקני וכרוך בין השאר בשחרור טרוריסטים הכלואים בישראל אשר בחלקם חוזרים למעגל האלימות לאחר שחרורם. כישלונו של התהליך והפסקת השיחות מעלה את הסיכון להתדרדרות ביטחונית בגדה המערבית וברצועת עזה, להתרחשות פעילות אלימה של המונים (אינתיפאדה שלישית), ולגלי טרור מסוגים שונים.

תהליכים אלה, לצד השינויים במאפייני איומי הטרור במרחבי הפעילות השונים, מחייבים את ישראל להיערך בהתאם ולעצב דוקטרינת פעולה שתיתן מענה הולם לאתגרים המתעצבים כיום ואשר ישפיעו על הסביבה הביטחונית של ישראל בעתיד.

Download Full Publication Download