ATbar מתקפת טרור של אנצאר בית אל-מקדס בגבול ישראל-מצרים (2011)

מתקפת טרור של אנצאר בית אל-מקדס בגבול ישראל-מצרים (2011)

14/09/2014 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

ב- 18 באוגוסט 2011 בוצעה מתקפת טרור בגבול ישראל-מצרים שכללה תקיפה של מספר כלי רכב ישראליים בכביש 12 ועימותים עם כוחות צה"ל. במתקפה נרצחו שמונה אנשים ונפצעו 40. שנתיים לאחר ביצוע הפיגוע, ב- 17 ביולי 2014 פרסם ארגון "אנצאר בית אל-מקדס" סרטון תחת הכותרת "'קרב אל-פרקאן" הכולל נטילת אחריות על הפיגוע, הסבר על הרקע האידיאולוגי למתקפה ופירוט ההכנות לפיגוע והמודוס אופרנדי של הפעולה עצמה.

ארגון "אנצאר בית אל-מקדס" ("תומכי ירושלים") פרץ לראשונה אל התודעה ב- 24 ביולי 2012 עת נטל אחראיות לסדרת פיצוצים שביצעו חבריו מאז 2011 נגד צינור הגז המצרי בשטח סיני אשר העביר גז לשטחן של ישראל וירדן.


Download Full Publication Download