ATbar עדכן פורומים ג'האדים מחצית שנייה של חודש יולי 2014

עדכן פורומים ג'האדים מחצית שנייה של חודש יולי 2014

23/08/2014 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

עיקרים

  • נמשך גל גינויים מצד פעילי ארגון אל-קאעדה וחסידיו נגד כינונה של ח'ליפות אסלאמית ופעילי ארגון "המדינה האסלאמית" בראשותו של השיח' אבו בכר אל-בע'דאדי. השיח' אבו מנד'ר אל-שנקיטי, חכם הלכה ג'האדי בולט, מצביע על הבעייתיות בכינונה של ח'ליפות אסלאמית באור השריעה. מנגד, ממשיכים פעילי ארגון המדינה האסלאמית בקו אפולוגטי ולהצדיק את הקמת הח'ליפות. בנוסף, נמשכות שבועות האמונים מצד ארגוני ג'האד שונים לאבו בכר אל-בע'דאדי.
  • ארגון המדינה האסלאמית ממשיך במאמצי גיוס פעילים לשורותיו בקרב מוסלמים מאזור קזחסטן ואזור אינדונזיה.
  • הוקם ארגון סלפי ג'האדי חדש בסוריה בשם "חזית אנצאר אל-דין", המהווה ארגון גג של ארבעה ארגונים:  תנועת שאם אל-אסלאם, צבא המהגרים והתומכים (ג'יש אל-מהאג'רין ואל-אנצאר), תנועת פג'ר אל-שאם אל-אסלאמיה והפלוגה הירוקה. הקמת הארגון החדש הולידה גינויים מצד פעילי המדינה האסלאמית.
  • ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב נוטל אחריות על תקיפת בסיס צבאי למזל"טים בעיר סיאון. בסרטון שפרסם בנושא זה מתואר המודוס האופרנדי של פעולת התקיפה.
  • ארגון אנצאר בית אל-מקדס בסביבות ירושלים מפרסם קלטת ווידאו בה הוא מסביר את המודוס האופרנדי של פיגוע טרור שביצעו פעיליו נגד  דרום ישראל ב- 18 באוגוסט 2011.
  • הוקם מוסד תקשורת ג'האדי חדש בשם אל-חסאם (Al-Husam), המבקש להתמקד בהתפתחויות ובאירועים הקשורים בזירת הג'האד בתימן.
Download Full Publication Download