ATbar דוח סייבר תקופתי מס' 12

דוח סייבר תקופתי מס' 12

02/08/2015 | by צוות סייבר  

דוחות הסייבר התקופתיים המפורסמים על-ידי צוות הסייבר של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) מנתחים שני נושאים עיקריים: טרור קיברנטי (cyber-terrorism) בהיבטי התקפה, הגנה, תקשורת ונושאים הנוגעים לשיח הג'האדי וכן פשיעה קיברנטית (cyber-crime) הנוגעת לסוגיות מימון ושיטות תקיפה.

הסקירות מפורסמות לאור החשיבות המתעצמת של המרחב הקיברנטי בשדה הקרב הנוכחי והעתידי, המתבטאת בעלייה במתקפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים.

להלן עיקרי דוח 12, להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחץ כאן.

פעיל בולט בשם "מומחה הטכנולוגיה של המדינה האסלאמית", המזוהה עם ארגון דאעש ברשתות החברתיות, פרסם במהלך החודשים ינואר-מרץ 2015 מספר מדריכים וכללי זהירות, ביניהם: כיצד לפעול בצורה מאובטחת וחשאית ברשתות חברתיות, שמירה על אנונימיות והצפנה של מכשירי סלולר, שימוש בטכנולוגיתTOR  על מכשירים שונים החל ממחשבים ועד מכשירים ניידים, אבטחה והצפנת מידע על מחשבים אישיים ועוד.

החל מתחילת שנת 2015, ישנה עלייה בתקיפות קיברנטיות של גורמים המזוהים עם ארגון דאעש, בין היתר באמצעות השחתת אתרים (Defacement), חשבונות טוויטר והדלפות מידע. הפעילות מבוצעת על-ידי קבוצות שונות העושות שימוש בסמלי הארגון וביניהן "CyberCaliphate" או פעילות של גורמים אשר פועלים מטעם הארגון עצמו כדוגמת "Islamic State Hacking Division".

הפיגוע נגד מערכת העיתון הצרפתי "שארלי הבדו" בפריז הוביל למתקפות הדדיות במרחב הקיברנטי. מחד, פעילים התומכים בארגון דאעש תקפו מטרות שונות, בעיקר בצרפת. מאידך, הגבירו פעילי קבוצת "אנונימוס" את המאבק בארגון דאעש ופעלו לשבש את פעילות הפורומים ואתרי האינטרנט המזוהים עם הארגון. בנוסף, כחלק מקמפיין "OPISIS" אותרו ונחסמו חשבונות של פעילי ארגון דאעש בטוויטר.

במהלך החודשים ינואר-מרץ 2015 התקיים באתר "Bitfinex" מסחר בהיקף של כ-4 וחצי מיליון מטבעות ביטקויין, בשווי של מעל למיליארד דולר. בתחילת השנה שווי המטבע הממוצע עמד על כ-320$ ובסוף חודש מרץ ירד ערך המטבע לרמה של 245$. בהקשר זה, אתרי סחר ממשיכים להוות מטרה עבור פושעים קיברנטים ומספר אתרים נוספים נפרצו ומטבעות בשווי מיליוני דולרים נגנבו.

מועצת הביטחון של האו"ם הגבירה בחודשים האחרונים את מאמציה לשלב מדינות החברות באו"ם במגוון רחב של צעדים במלחמה בטרור, במיוחד בכל הנוגע לשימוש המוגבר ברשת על-ידי קבוצות קיצוניות במזרח התיכון.

ניתוח של "2015 OpIsrael" כמתקפה החוזרת על עצמה באותו מועד בכל שנה עם מספר שינויים קלים - בכל שנה מופעלות טכניקות התקפה אחרות, תגובת האבטחה של ארגונים במדינת ישראל שונה ובהתאמה גם תוצאות ההתקפה משתנות. ניתוח היסטורי משקף את השינויים ואת המגמות המשתנות בהתקפות הסייבר ואת האבולוציה של פעילויות האבטחה.