ATbar דוח סייבר תקופתי מס' 1

דוח סייבר תקופתי מס' 1

24/01/2013 | by צוות סייבר  

דוחות הסייבר התקופתיים המפורסמים על-ידי צוות הסייבר של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) מנתחים שני נושאים עיקריים: טרור קיברנטי (cyber-terrorism) בהיבטי התקפה, הגנה, תקשורת ונושאים הנוגעים לשיח הג'האדי וכן פשיעה קיברנטית (cyber-crime) הנוגעת לסוגיות מימון ושיטות תקיפה.

הסקירות מפורסמות לאור החשיבות המתעצמת של המרחב הקיברנטי בשדה הקרב הנוכחי והעתידי, המתבטאת בעלייה במתקפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים.

להלן עיקרי דוח 1, להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחץ כאן.

  • המרחב הקיברנטי הפך לזירת קרב משמעותית והינו חלק אינטגרלי מהלחימה העכשווית והעתידית. בשנים האחרונות נצפתה עלייה בתקיפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים. תקיפות אלו, שזכו לעלייה בסיקור ובתשומת הלב הבינלאומית, בוצעו על-ידי שחקנים מדינתיים (אשר לא תמיד נוטלים על כך אחריות), קבוצות ההאקרים (דוגמת קבוצת "אנונימוס"), ארגוני פשיעה וההאקרים בודדים.
  • המודעות לאיום הקיברנטי גוברת בקרב מדינות הבוחנות את השלכותיו על הביטחון הלאומי. לכן, כחלק מההתמודדות עם איום זה, מדינות רבות מחפשות ומממנות את פיתוחם של מנגנוני הגנה מחד, לצד שיפור יכולתם ההתקפית, מאידך.
  • גם ארגוני טרור נוטלים חלק במרחב הקיברנטי. במהלך השנתיים האחרונות, קבוצות ג'האד עולמיות שיפרו את יכולותיהם בזירה הקיברנטית. האינטרנט, שבעבר השימוש בו התמקד בעיקר בתקשורת בין פעילים, הפך כעת לאמצעי גיוס של פעילים וכספים, הפצת תעמולה, הסתה לשנאה ואלימות, איסוף מודיעין, לוחמה פסיכולוגית ותקיפה קיברנטית של תשתיות קריטיות של האויב. למעשה, קמים יותר ויותר ארגוני טרור המשלבים את המידע הזמין עבורם בעולם הווירטואלי עם זה הזמין בעולם הפיזי לגיבוש ופיתוח יכולות תקיפה, המכונות "הג'האד האלקטרוני".