ATbar דוח סייבר תקופתי מס' 2

דוח סייבר תקופתי מס' 2

25/04/2013 | by צוות סייבר  

דוחות הסייבר התקופתיים המפורסמים על-ידי צוות הסייבר של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) מנתחים שני נושאים עיקריים: טרור קיברנטי (cyber-terrorism) בהיבטי התקפה, הגנה, תקשורת ונושאים הנוגעים לשיח הג'האדי וכן פשיעה קיברנטית (cyber-crime) הנוגעת לסוגיות מימון ושיטות תקיפה.

הסקירות מפורסמות לאור החשיבות המתעצמת של המרחב הקיברנטי בשדה הקרב הנוכחי והעתידי, המתבטאת בעלייה במתקפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים.

להלן עיקרי דוח 2, להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחץ כאן.

  • נבחן שיתוף-הפעולה בין קבוצת "אנונימוס" לההאקרים של "הג'האד האלקטרוני". כמו כן, ניתן דגש על פעילות קבוצת "אנונימוס" במזרח התיכון בכלל ונגד ישראל בפרט.
  • נסקרו תוכנת צ'אט המותאמת במיוחד עבור ג'האדיסטיים, פרצות אבטחה שנתגלו על-ידי קבוצת "Al-Fallaga" ונושאי מפתח שעלו בשיח הג'האדי על-ידי מנהיגים בכירים באל-קאעדה.
  • במהלך חודש ינואר 2013, נרשמו מספר אירועי פשיעה-קיברנטית הנוגעים לעולם הכלכלה, הבנקים והעסקים. בין התקיפות, בוצעה הדלפת נתונים משרתי ה-FBI, נפרץ אתר לשכת המסחר הצרפתי והושמעו איומים על פריצה לטלפונים סלולאריים. בהקשר זה, בבריטניה נעצרו שניים בעוון מעורבות בשרשרת תקיפות מקוונות.
  • נבחן החשד באשר למעורבות איראנית בהתקפות על בנקים אמריקאים.