ATbar דוח סייבר תקופתי מס' 3

דוח סייבר תקופתי מס' 3

20/06/2013 | by צוות סייבר  

דוחות הסייבר התקופתיים המפורסמים על-ידי צוות הסייבר של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) מנתחים שני נושאים עיקריים: טרור קיברנטי (cyber-terrorism) בהיבטי התקפה, הגנה, תקשורת ונושאים הנוגעים לשיח הג'האדי וכן פשיעה קיברנטית (cyber-crime) הנוגעת לסוגיות מימון ושיטות תקיפה.

הסקירות מפורסמות לאור החשיבות המתעצמת של המרחב הקיברנטי בשדה הקרב הנוכחי והעתידי, המתבטאת בעלייה במתקפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים.

להלן עיקרי דוח 3, להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחץ כאן.

  • במנשר שפורסם על-ידי "אל-פֻרקאן" (Al-Furqan) בחודש פברואר 2013, שייח' אבו-סעד אל-עאמלי ((Abu Sa'ad al-'Amili, ג'האדיסט סלפי בולט, דן בסיבות אפשריות להפוגה בפעילותם של מספר פורומים ג'האדיים בולטים ודרכים אפשריות לחידוש והגברת פעילותם.
  • "חזית התקשורת האסלאמית העולמית" (The Global Islamic Media Front) פרסמה תכנית מוצפנת חדשה בשם "אסראר אל-דרדשה" ((Asrar Al-Dardasha [סודות הצ'אט], המאפשרת התקשרות בין המג'אהדין.
  • המשפטן האסלאמי אבו-מנד'ר אל-שנקיטי (Abu Mundhir al-Shanqiti), ראש ועדת הפסיקה של הפורטל הסלפי-ג'האדי "מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד", פרסם פסק הלכה המתיר פריצה לאתרי אינטרנט מסחריים בארה"ב ומציע הצדקה דתית לתקיפות קיברנטיות נגד הכופרים.
  • מספר ארגונים פלסטיניים הוציאו הנחיות עבור פעילות ההאקרים.
  • קבוצת "אנינומוס" תקפה קיברנטית בין היתר, את ישראל, פלסטין ומחוז בולצ'יסטן.
  • בוצעה חבלה בכבל התקשורת התת-ימי המצרי אשר הובילה לפגיעה באספקת שירותי האינטרנט במצרים והדגישה את האיום הגדל על שירותי ותשתיות האינטרנט העולמיים.
  • אתרי האינטרנט של חברת האשראי "אמריקן אקספרס" וחברות פיננסיות אמריקאיות נוספות נפרצו, כך שזמנית לא יכלו לספק שירות אינטרנטי.
  • סוקרה בהרחבה תופעת 'ההתחזות' ( (watering hole attack ככלי למתקפה קיברנטית, כפי שבוצע לאתר המכון למדיניות נגד טרור (ICT) עצמו.