ATbar דוח סייבר תקופתי מס' 4

דוח סייבר תקופתי מס' 4

21/10/2013 | by צוות סייבר  

דוחות הסייבר התקופתיים המפורסמים על-ידי צוות הסייבר של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) מנתחים שני נושאים עיקריים: טרור קיברנטי (cyber-terrorism) בהיבטי התקפה, הגנה, תקשורת ונושאים הנוגעים לשיח הג'האדי וכן פשיעה קיברנטית (cyber-crime) הנוגעת לסוגיות מימון ושיטות תקיפה.

הסקירות מפורסמות לאור החשיבות המתעצמת של המרחב הקיברנטי בשדה הקרב הנוכחי והעתידי, המתבטאת בעלייה במתקפות הקיברנטיות על מטרות פוליטיות, תשתיות חיוניות ואתרי אינטרנט של תאגידים מסחריים.

להלן עיקרי דוח 4, להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחץ כאן.

  • פורומים ג'האדיים הדגישו את תרומת פעילותם של "הזאבים הבודדים" למלחמת ההתשה נגד המערב.
  • במהלך חציו הראשון של חודש מאי 2013, גולשי הפורום הג'האדי "אנצאר אל-מֻג'אהדין" (Ansar Al-Mujahideen) דנו בהדלפותיו של סוכן ה-CIA, אדוארד סנודן.
  • "הצבא האלקטרוני הסורי" הצהיר כי תקף אויבים נוספים של סוריה. כחלק מהמתקפות, פרץ הארגון מספר פעמים לאפליקציה הישראלית וייבר (Viber).
  • ב-23 ביולי 2013, הודיעו "לוחמי הסייבר של גדודי עז אל-דין אל-קסאם" על כוונתם לפתוח בשלב הרביעי של מבצע "אבּאבּיל" (Ababil) נגד מערכת הבנקאות האמריקאית.
  • נסקרה בהרחבה התפתחות פשעים קיברנטיים המשלבים "התקפות היברידיות" במטרה לגנוב כספים במקביל לפגיעה במאמץ המשותף של משרדי הממשלה ותאגידי ענק, דוגמת מיקרוסופט, להכיל את האיומים הקיברנטיים.
  • נבחנה מעורבותן של קבוצות ההאקרים איראניות בעולם הקיברנטי.
  • במהלך חודש מאי, מחלקת האוצר האמריקאית הכריזה על "Liberty Reserve" כמוסד פיננסי אשר הלבין הון בסך שישה מיליארד דולר עבור לקוחותיו, ובניהם פושעי-סייבר העוסקים בהונאה בכרטיסי אשראי.