ATbar דו״ח אירועים 29 באוקטובר עד 4 בנובמבר 2015

דו״ח אירועים 29 באוקטובר עד 4 בנובמבר 2015

04/11/2015 | by מר עידן לנדאו  

ישראל

 • על-פידיווחיםזרים, חילהאווירהישראליתקףשיירתאמל״חבסוריהשיועדהלארגוןחזבאללה.
 • נמשך גל הפיגועים ברחבי מדינת ישראל ושטחי איו"ש. מרבית הפיגועים הינם פיגועי דקירה המתמקדים בכוחות הביטחון, אך במקביל אירעו שני פיגועי דקירה כנגד אזרחים ישראליים בראשל"צ ובנתניה. בנוסף, אירעו שני פיגועי דריסה באזור גוש עציון.

 

סוריה

 • חילות האוויר של הקואליציה חזרו לתקוף מטרות באזורים שבשליטת דאעש וחזית אל-נצרה, אם כי בהיקפים נמוכים יותר מאשר בעבר.
 • ארה״בשוקלתהכנסתכוחותמיוחדיםאלתוךהזירההסורית.
 • ארגוןדאעשכבשעיירהבמרכזחומסוהחללהתקדםאלעברעיירהנוספת במרחב.
 • חילהאווירהטורקיתקףמטרותדאעשבצפוןהמדינה.

 

לבנון

צבאלבנוןהרגשלושהחמושיםבקרבתהעיירהערסאלשעלגבולסוריה.

 

מצרים

 • הרשויותבמצריםהאריכובשלושהחודשיםנוספים אתמצבהחירוםבצפוןחציהאיסיני.
 • שישהשוטריםנפצעומפיצוץמטעןצדבקרבתאל-עריש.
 • שישההרוגיםבפיצוץמכוניתתופתבצפוןחציהאיסיני.
 • מטוסנוסעיםרוסישהמריאמשארםא-שייחהתרסקבחציהאיסיני. ארגוןדאעשפרסםהצהרהכיהואעומדמאחוריההתרסקות. חקירתהאירועעדייןבעיצומהולאניתןלקבועבשלב זה באםההתרסקותנבעהמכוונתזדון.

 

ירדן

אמ"ל

 

עיראק

 • חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 • דיווחיםעל-כךשארגוןדאעשהניחצינורנפטסודי בין עיראק לטורקיה.
 • מעללעשריםהרוגיםבמתקפתרקטותעלמחנהפליטיםשלגוליםאיראניםבבגדאד.
 • כוחותהצבאהעיראקיהשלימואתכיבושעירבתיהזיקוק, ביג׳י.
 • ארבעהמאנשיכוחותהביטחוןהכורדיםנהרגובמהלךחילופיאשעםחמושידאעשבעירדִבּס, דרומיתלאִרביל. מחבלמתאבדפוצץעצמועלשערמתחםהעירייהולאחריופרצושלושהחמושיםשהשתלטועלהמבנה. שלושתהמחבליםנהרגובמהלךחילופיהאש.

 

לוב

 • מטוסיקרבלאמזוהיםתקפומטרותדאעשבעירסירת.
 • ממשלתלוב בטריפולי ("הקונגרס הלאומי הכללי")שלחהאיוםלאיחודהאירופילפיו במידה והממשלהלאתוכרעל-ידיהאיחוד, היאתשלחעשרותעדמאותאלפיפליטיםלשטחהאיחוד.

 

איראן

אמ"ל

 

ערב הסעודית

התאחדותהכדורגלהסעודיתמשכהאתהשתתפותהממוקדמותגביעהעולם לשנת 2018 בכדילהימנעמלשחקבשטחיהרשותהפלסטיניתב-5 בנובמבר, 2015.

 

תימן

 • נמשכותהתקיפותהאוויריותשלכוחותהקואליציההערביתכנגדמעוזימורדיםברחביתימן.
 • ציקלוןחריגבעוצמתוהכהבחופיההדרומייםשלתימן והוריד כמות משקעים השווה ל3-4 שנים בשלושה ימים.

 

מדינות המפרץ הפרסי

אמ"ל

 

צפון אפריקה

אמ"ל

 

סומליה

 • 12 הרוגיםומעללעשריםפצועיםבתקיפהמשולבתשלארגוןאל-שבאבעלמלוןבמרכזמוגדישו. מהדיווחיםעולהכיהמחבליםפוצצואתשערהמלוןבעזרתרכבתופת, רכבתופתנוסףפוצץבכניסהלמלוןולאחרמכןחדרומספרחמושיםאלתוךהמלוןופתחוביריאלעבראורחיו.
 • 15 חייליםנהרגו במארבשלארגוןאל-שבאבבאזורשבֵּילֵי-תחתית, דרומיתלבירהמוגדישו.

 

קניה

אמ"ל

 

ניגריה

 • צבא ניגריה הרג מעל לשלושים מלוחמי ארגון בוקו חראם ושיחרר מעל לשלוש מאות חטופים בקרבת יער סמביזה.
 • שני חיילים ו-11 חמושי ארגון בוקו חראם נהרגו באזור ימת צ׳אד, עת לוחמי הארגון תקפו את עמדות הצבא באזור.
 • 14 אזרחים הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר בניז׳ר.

 

אפגניסטן

 • הטליבאן כבש את נפת דרקד שבמחוז תח'אר הגובל עם טג׳יקיסטן.
 • ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון טליבאן הפקיסטני נהרגו בתקיפת כטב״מ אמריקאי במחוז נאנגרהאר.
 • שישה הרוגים וארבעה פצועים במתקפת רקטות על מסגד במחוז נאנגרהאר. הירי מיוחס לארגון דאעש הפועל במדינה.
 • 12 חשודים בהשתייכות לארגון טליבאן נהרגו בתקיפה אווירית במחוז ע'זני.
 • הגיע לסיומו מבצע רחב כנגד אחד ממחנות אל-קאעדה הגדולים ביותר באפגניסטן, הנמצא בנפת שוראבק שבמחוז קנדהאר. המבצע, שארך כמעט חודש ימים, כלל למעלה משישים תקיפות אוויריות ושילב כ-200 חיילים מהכוחות המיוחדים האפגניים. במהלך המבצע, שכוון כנגד שלוחת הארגון בתת-היבשת ההודית (AQIS), נהרגו כ-160 חשודים בהשתייכות לארגון.

 

פקיסטן

שישה הרוגים בפיצוץ מטען צד בדרום-מערב המדינה, ביניהם אחד ממנהיגי השבטים המקומיים.

 

טורקיה

מפלגתו של נשיא טורקיה, AKP, זכתה ברוב הקולות בבחירות לפרלמנט, דבר המאפשר לה להרכיב את הממשלה הבאה מבלי לחלוק את השלטון עם מפלגות אחרות.

 

תת היבשת ההודית

אמ"ל

 

שונות

אמ"ל

Download Full Publication Download