ATbar עדכן פורומים ג'האדים מחצית שניה של חודש אוגוסט 2014

עדכן פורומים ג'האדים מחצית שניה של חודש אוגוסט 2014

27/09/2014 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

הורדת המסמך המלא

ארגון המדינה האסלאמית מאיים על ממשל הנשיא אובאמה שלא לפעול נגד פעיליו בעיראק אחרת יישא באחריות למות אזרחיו. כהוכחה לרצינות כוונת הארגון, תועדה הוצאתו להורג של עיתונאי אמריקאי בשם גון' פולי, אשר פנה במסר לפני מותו אל ארה"ב להימנע ממעורבות בעיראק. הארגון איים להוציא להורג עיתונאי אמריקאי נוסף בשם סטיבן סוטלוף אם דרישתו לא תענה בחיוב.

ארגון המדינה האסלאמית מפרסם סרטון הסברה המתעד התאסלמותם של מאות יזידים בעיראק לאחר שפעיליו צרו על יישוביהם. היזידים הנצורים באזור ההר סנג'אר בעיראק נקראים לרדת ממנו ולקבל את דת האסלאם.

השיח' אבו דג'אנה אל-באשא (Abu Dujana al-Basha), בכיר בארגון אל-קאעדה, מביע מסר של תמיכה וסולידאריות עם תושבי עזה על רקע מבצע "צוק איתן" ומדגיש כי שחרור פלסטין לא סר מעיניהם של המג'אהדין. לדבריו, הלחימה בארה"ב, בבעלות בריתה ובמשטרים המוסלמים הכופרים דוגמת המשטר הסעודי והמצרי, הינה ערובה ותנאי מקדים בדרך לשחרור פלסטין. ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב הביע גם הוא סולידאריות עם הפלסטינים בעזה והשיק לכבודם גיליון מיוחד תחת הכותר "פלסטין".

נמשכות ההתנצחויות ההדדיות בין תומכי ארגון אל-קאעדה וחזית אל-נצרה לתומכי ארגון המדינה האסלאמית סביב סוגיית כינון הח'ליפות האסלאמית. לטענת הראשונים, לח'ליפות האסלאמית אין בסיס לגיטימי אסלאמי בעיקר בשל  העדר קונצנזוס רחב בקרב בני האומה המוסלמית. לטענתם, בהקמתה תרמה לשסע ופירוד בשורות המג'אהדין.

חזית אל-נצרה בסוריה הודיעה כי בידיה שבויים מקרב כוחות UNDOF של האו"ם. זאת כנקמה על התעלמות האו"ם מהזוועות שמבצע בשאר אל-אסד נגד העם הסורי וכמחאה על הכללת חזית אל-נצרה ברשימת ארגוני הטרור של האו"ם.

הפורטל הסלפי הג'האדי מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד, פרסם פסק הלכה האוסר על הצטרפות  לצבא תימן במטרה לסייע לו בלחימה נגד החות'ים למרות האיום שמהווה השני על בטחון הסונים. זאת מכיוון שצבא תימן נחשב לכופר.

מאמצי ההסברה של ארגון המדינה האסלאמית זוכים לסיוע משמעותי עם כינונו של ארגון גג תקשורתי בשם "חזית התקשורת לסיוע המדינה האסלאמית", המאגד שורה של מוסדות תקשורת ג'האדיים.

 

Download Full Publication Download