ATbar הטרור בסיני - לאן?

הטרור בסיני - לאן?

21/04/2016 | by הראלי, ארז  

להורדת המסמך המלא

בשנים האחרונות מתפתחת בסיני מערכת טרור המהווה איום משמעותי על מצרים, על ישראל ועל שלום האזור כולו. למרות מאמץ צבאי של מצרים, איום הטרור הולך וגובר ומתפשט מעבר לתעלת סואץ, לתוך מצרים ולמדינות השכנות. הטרור בסיני מושפע מגורמים רבים וראשיתו במערכת יחסים עכורה בין המשטר המצרי לתושבי האזור הבדואים. ממשלת מצרים מתקשה לשלוט באזור והבדואים למעשה חיים בו כבארץ נפרדת, עם תרבות, דפוסי התנהגות וחוקים משלהם.

מדיניות מפלה של השלטון המצרי לאורך השנים ואי יכולת ליצר לבדואים תקווה לעתיד טוב יותר, הובילו להתערערות ערכי היסוד של החברה הבדואית ולתהליכי הקצנה ביחס למשטר, שבאו לידי ביטוי בין השאר בהתקרבות לדת. ההקצנה הדתית במצב של חוסר במקורות פרנסה ומעורבות בהברחות ובפשע שהפכו להיות מרכיב מרכזי בחברה הבדואית, הכשירו את הקרקע לכניסת גורמים דתיים קיצוניים מהזרם הסלפי-ג'הדיסטי שהקימו בסיני תשתיות טרור.

למערכת בסיני נוספו השפעות חיצוניות: ממשלת החמאס ברצועת עזה, הקשרים העמוקים ושילוב האינטרסים בין אוכלוסיית עזה ואוכלוסיית סיני הפכו את סיני למרחב לפיתוח תשתיות טרור. בנוסף, התבצעו תהליכים אזוריים: "האביב הערבי" שהוביל להתמוטטות המשטרים בלוב, סודאן, תימן, סוריה ועיראק, המאבק על שליטה בעולם המוסלמי בין הסונים לשיעים ועלייתו המדהימה של ארגון המדינה האסלאמית, הביאו להתחזקות גורמי הטרור האסלאמיים הרדיקלים המנהלים מערכה אזורית ועולמית כנגד המערב והשלטונות במדינות ערב. גורמי הטרור העולמיים מצאו בזירת הטרור המקומית המתפתחת בסיני קרקע פורייה להרחבת פעילותם והטרור מסיני, שהופנה בעיקר נגד כוחות הביטחון המצריים בסיני וכנגד ישראל, מרחיב את פעולתו לתוך מצרים ולמדינות השכנות. 

Download Full Publication Download