ATbar עדכן פורומים ג'האדים מחצית ראשונה של חודש אפריל 2015

עדכן פורומים ג'האדים מחצית ראשונה של חודש אפריל 2015

15/05/2015 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

הדוח מכיל תקציר ידיעות חיוניות אשר פורסמו בפורומים ג'האדים במהלך המחצית הראשונה של חודש אפריל 2015.

להורדת הדוח המלא (בשפה האנגלית), לחצו כאן

חודש אפריל נפתח בשורת חיסולים של מנהיגי ג'האד בכירים מקרב שלוחות ארגון אל-קאעדה. ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב חלק דברי הספד לזכר אחד ממנהיגיו הבכירים, השייח' אבראהים אל-רבייש אשר חוסל מירי מל"ט אמריקאי. ארגון אל-קאעדה בתת היבשת ההודית איבד גם כן שניים ממנהיגיו הבכירים, השייח' אחמד פארוק, סגן מנהיג הארגון, ואל-קארי עמראן, חבר מועצת השורא של הארגון אשר חוסלו מירי מל"ט אמריקאי במהלך חודש ינואר 2015.

אבו בכר אל-ג'ולאני, מנהיג ארגון חזית אל-נצרה - שלוחת ארגון אל-קאעדה בסוריה - שיגר ברכות לפעילי ארגונו וארגוני ג'האד נוספים דוגמת אחראר אל-שאם שנטלו חלק בשחרור מחוז אדלב מאחיזתו של המשטר הסורי. לדבריו, הדרך הטובה ביותר לשלוט על המחוז המשוחרר תהיה באמצעות מועצת שורא, וכמו גם לשמור על אחדות השורות. בנוסף קרא אל-ג'ולאני לתושבים המוסלמים ביתר ערי סוריה לתמוך בג'האד ולהמתין בסבלנות עד שתשוחררנה. בתגובה להישג הצבאי שיגר אבו מצעב אל-ודוד, מנהיג ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי, ברכות לפעילי הג'האד בסוריה והדגיש את חשיבות שמירת אחדות השורות ביניהם וההתמקדות בהחלת השריעה.

השתלטותו של ארגון המדינה האסלאמית על כשמונים אחוז משטח מחנה הפליטים הפלסטיני אל-ירמוכ בסוריה מעורר שיח קדחתני ברשתות החברתיות ומבטא את השסע הקיים בין ארגוני הג'האד השונים בסוריה. לדברי פעילי המדינה האסלאמית, כיבוש המחנה הצליח "לטרפד" את כוונתם של פלגי ג'האד פלסטיניים הנאמנים למשטר הסורי למסור את המחנה לידי האחרון ואת קשרי המסחר ביניהם.  

תנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין בסומליה מאיימת לבצע פיגועי נקם נגד אזרחי קניה בשל "טבח" שיטתי שמבצע הממשל הקנייתי נגד האוכלוסייה המוסלמית במזרח אפריקה, בייחוד בסומליה. במקביל, מאיים ארגון אל-מהאג'רון במזרח אפריקה, המסונף לתנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין, לפתוח בגל מתקפות נגד טנזניה, אוגנדה וקניה. לדבריו, חותר הארגון למוטט את גבולות הלאום שכוננו הכוחות הקולוניאליסטיים במזרח יבשת אפריקה תוך כדי שיתוף-פעולה עם תנועת אל-שבאב הסומלית וארגון אל-קאעדה.

ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב מציע עשרים ק"ג זהב על ראשיהם של עלי צאלח, נשיאה לשעבר של תימן, ועבד אל-מלכ אל-חות'י, מנהיג החות'ים בתימן. לדברי הארגון, תפישתם תתרום לתנופה ניכרת בג'האד בתימן.

ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב מציע פרס כספי לכל מי שיצליח לחסל אחד מחמישה ממפקדיו של הצבא הלאומי, ובראשם הגנרל ח'ליפה חפתר ומפקד חיל האוויר הלובי, צקר אל-ג'רושי, בטענה שמדובר בעריצים האחראים לפגיעה בכל בית ומשפחה בלוב.

ארגון המדינה האסלאמית קורא למוסלמים בתוניסיה להצטרף לג'האד בלוב ומבטיח כי יחזרו לתוניסיה כמנצחים. כמו כן, שיגר הארגון מסרים מאיימים כלפי המשטר בתוניסיה והבטיח לנקום בו בשם האחים בבתי הכלא והאחיות שכבודן נפגע.

ארגון המדינה האסלאמית קורא לשבטים הסוניים בתימן להילחם בחות'ים תוך קריאה לארגוני הג'האד הנמצאים בתימן להתפרק ולהישבע אמונים למדינה האסלאמית.