ATbar המלחמה בעזה בראי השיח הג'האד הגלובאלי

המלחמה בעזה בראי השיח הג'האד הגלובאלי

25/08/2014 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

נדמה כי מבצע "צוק איתן", שהחל ב-8 ביולי 2014 במטרה למגר את  איום ירי הטילים של חמאס מרצועת עזה על יישובי ישראל, היה אמור לחולל תמורה משמעותית בשיח הג'יהאד הגלובאלי במובן של הגברת הרטוריקה המיליטנטית נגד ישראל. זאת בהסתמך על ההשפעה שעורר מבצע "עופרת יצוקה" בשנת 2009 על השיח הג'האדי עת גינו השיח' אבן לאדן והשיח' איימן אל-ט'ואהירי, מנהיגי ארגון אל-קאעדה, את ישראל וקראו לשחרורה של פלסטין. לאורך כל תקופת מבצע "צוק איתן" לא נשמעה התבטאות אחת מבכירי הנהגת ארגון אל-קאעדה דוגמת השיח' איימן אל-ט'ואהירי ואף לא מצד השיח' אבו בכר אל-בע'דאדי, מנהיג ה-IS, הארגון המתחרה לארגון אל-קאעדה, בנושא המלחמה בעזה. היקפו הדל של השיח הג'האדי, התגובות הרפות של פעילי ג'האד בנושא, והצטמצמות התבטאויותיהם בהבעת סולידאריות עם תושבי עזה מלמדים שהמלחמה בעזה נדחקה לשולי השיח הג'האדי. מאמץ חריג בנושא לקדם את הבעיה הפלסטינית אל ראש סדר היום ניכרה רק באמצע אוגוסט השנה עם פרסום כתב עת חדש באנגלית בשם  "Palestine - Betrayal of the Guilty Conscience"  על-ידי ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב, וזאת כדי להדגיש שהבעיה הפלסטינית לא נזנחה וכי ההתמודדות עימה נדחית לשלב מאוחר יותר.

Download Full Publication Download