ATbar עדכן פורומים ג'האדים מחצית שנייה של חודש מאי 2014

עדכן פורומים ג'האדים מחצית שנייה של חודש מאי 2014

23/06/2014 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

עיקרים

  • השיח' איימן אל-'טואהירי, מנהיג ארגון אל-קאעדה, מדגיש פעם נוספת כי ארגון דעא"ש (ISIS) הינו למעשה שלוחה של אל-קאעדה בעיראק ושאבו בכר אל-בע'דאדי, מנהיג ISIS, נשבע בעבר אמונים למנהיג ארגון אל-קאעדה ולכן מחויב לשמור  עליה. אל-ט'ואהירי קורא עוד להפסקת שפיכות הדמים בין פלגי הג'האד השונים בסוריה, להתמקד בלחימה נגד אויבי האסלאם וללבן מחלוקות על-ידי פניה לבתי דין שרעיים מיוחדים.
  • השיח' מחמד אל-מקדיסי, אבי הזרם הסלפי הג'האדי בירדן, פרסם פסק הלכה בגנות ארגון ISIS וקבע כי מדובר בארגון סוטה הפועל ללא חת נגד המג'אהדים ומשחיר את דמותו של הג'האד. לפיכך, קורא אל-מקדסי שלא לחבור לארגון זה, להחרימו ולהעדיף על פניו את ארגון חזית אל-נצרה., שלוחת אל-קאעדה בסוריה.
  • אבו-עאמר אל-נאג'י, חבר בארגון אל-קאעדה, מתח ביקורת על ביקורת, שהשמיעו  כמה מחברי הארגון לשעבר נגד הארגון, ועל דברי שבח שהרעיפו על ארגון ISIS.
  • ארגון אחראר אל-שאם ופלגים אסלאמיים אחרים בסוריה הביעו תמיכה ומחויבות ל"אמנת כבוד של המהפכה הסורית", לפיה יש לקדש את מלחמת המשטר הסורי וארגון ISIS. פעילי ג'האד שונים ביקרו אמנה זו בטענה כי היא מעורפלת ונגועה ככל הנראה בטביעת אצבע של המערב.
  • ארגון ISIS מפרסם סרטון תעמולה בשם "צחצוח חרבות 4", אשר חולל הד תקשורתי נרחב. הסרטון מתעד פעולות טרור שונות של חברי הארגון כמו הוצאות להורג של חיילים בצבא עיראק, חטיפות, התנקשויות, פשיטות על בתים של אנשי תנועות "התעוררות", השמדת כלי רכב צבאיים באמצעות מטעני נפץ ועוד.
  • חזית אל-נצרה, שלוחת אל-קאעדה בסוריה, מכריזה על הקמת "מוסד בא'ס לייצור ופיתוח צבאי", גוף מאורגן אשר יהיה אחראי על ייצור ופיתוח אמצעי לחימה עבור לוחמי הג'האד בסוריה.
  • ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי קורא לאזרחי לוב המוסלמים להגן על כבודם ועל דת האסלאם מפני תוקפנותו של שליט לוב, גנרל חפתר, אשר פתח במבצע כראמה לביעור קני הטרור במדינה. לדבריו הארגון, מדובר בקנוניה ציונית-צלבנית הזוכה לתמיכה מצרית ולמימון של מדינות המפרץ, מכאן שיש לסכל מזימה זו לאלתר.
  • השיח' עבד אל-כרים אל-קרמי, סגן אמיר ארגון "צבא המהגרים ואל-אנצאר", ארגון סלפי ג'האדי צ'צ'ני בסוריה, קרא למוסלמים באי קרים לצאת לג'האד נגד רוסיה בעקבות סיפוחה אליה ובשל ציון 70 שנה לגירוש בני המיעוט המוסלמי הטטארי מהאי קרים.
  • ארגון "אנצאר אל-תוחיד פי אל-הנד" (תומכי ייחוד האל בהודו), ארגון סלפי ג'האדי הודי בעל קשרים עם ארגון אל-קאעדה, פרסם סרטון ווידאו ובו קריאה למנהיגי הג'האד בעולם, בייחוד במזה"ת ובדרום אסיה לתקוף את הודו ויעדים הודיים ברחבי העולם.
Download Full Publication Download