ATbar מערך ההסברה הג'האדי בסוריה בחודש הרמדאן

מערך ההסברה הג'האדי בסוריה בחודש הרמדאן

30/07/2017 | by ד"ר מיכאל ברק  

ארגוני הג'האד מייחסים חשיבות ניכרת למערך ההסברה שלהם מתוקף החשבתה כפלטפורמה מרכזית באינדוקטרינציה, בניהול מלחמה פסיכולוגית נגד היריב, באתגור נרטיבים "אחרים" ובחיזוק ההערכה העצמית של חברי הקהילה הג'האדית. בכירים רבים בזרם הסלפי הג'האדי, לרבות מנהיג ארגון אל-קאעדה, שיח' איימן אל-ט'ואהירי, הדגישו לא אחת את חשיבות זירת התקשורת והגדירו אותה כחלק בלתי נפרד מזירת הג'האד בשטח.[1] ביטוי מובהק למאמצים אילו ניכר במהלך חודש רמדאן, שהחל ב- 26 במאי והסתיים ב- 24 ביוני, בקרב פעילי ג'האד המזוהים עם ארגון אל-קאעדה במרחב הסורי עם השקתה של סדרת אינטרנט ייחודית  בשם "דאימה 2" (Daimeh 2).

 

[1] ראו לדוגמא התבטאותו של שיח' איימן אל-ט'ואהירי בנושא:

19.8.15. http://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/ayman-al-zawahiri-importance-jihadist-media.php 

Download Full Publication Download