ATbar ג'יהאד הגנגסטרים, פושעים בעולם הטרור

ג'יהאד הגנגסטרים, פושעים בעולם הטרור

19/02/2018 | by Eshed, Gadi  

תקציר מנהלים

העולם המערבי נתון בשנים האחרונות תחת מתקפת טרור אסלאמי של ג'יהאד גלובלי שסיגל לעצמו מאפיינים ייחודיים, עם צורות אתירה וגיוס של המצטרפים החדשים תוך יצירת אג'נדה המתאימה לקהל חדש. הטרור אמנם מוסלמי ,אך חלק משמעותי מהמגויסים החדשים בעלי רקע חילוני ועם ידע מינימלי בקוראן . רבים מהם ,בעיקר במערב אירופה , פושעים פליליים  שעברו רדיקליזציה מהירה ולעיתים תוך פחות משנה. ליכולת הסיכול המקדים של רשויות הביטחון והאכיפה כלפי פעילי הטרור , סמוך ככל הניתן למועד גיוסם חשיבות מרבית.

בניסיון מחקרי שנעשה בהולנד ליצור פרופיל של הלוחמים הזרים מאירופה שהצטרפו לארגוני הג'יהאד נקבע שלמעשה אין להם פרופיל ברור ואחיד . נתון מעניין נמצא בצרפת, מדינה מוכת טרור ושממנה יצאו באופן יחסי הרבה לוחמים זרים לג'יהאד. הפרופיל של המעורבים הצרפתים הינו של צעירים בעלי עבר פלילי , גם הממצאים מגרמניה הצביעו על כך ששני שליש מהלוחמים הזרים לג'יהאד שיצאו מארצם היו מוכרים קודם לכן למשטרה [1].

Mubin Shaikh  -   מומחה להליכי הקצנה ולמאבק בטרור ניתח את ההיבט הדתי לצד תהליכי ההקצנה, לדבריו ניתן לקבוע כי למרכיב העברייני חלק משמעותי בתהליך, הרקע הקודם מאפשר למצטרפים מהסוג הזה לארגוני הג'יהאד להשתמש באלימות בצורה קלה יותר, כי השימוש באלימות הוא חלק מעולמם. היותם פושעים גם מאפשר להם לשדרג יכולות מבצעיות. ארגז הכלים הזה של הרקע והמיומנויות מתורגם לשפת הטרור כשהדגיש שרוב המצטרפים ל ISIS הם בראש ובראשונה פושעים העוטים על פניהם את הדת כתחפושת.  בדבריו גם התייחס לתרומת בבתי הכלא לתהליך, אותם הגדיר כאוניברסיטה של הקיצוניות.[2]

הטיפול בכלואים הביטחוניים בארץ ,לאחר שנים רבות של ניסיון, אמנם הרבה יותר יעיל מהמודל המערב אירופאי אך גם הוא סובל מבעיות לא פשוטות. האסירים הביטחוניים זוכים בהיתרים חריגים של שרות בתי הסוהר, ההטבות הקנו להם מעמד ייחודי, אחד ההיבטים הבולטים הינו מתן האפשרות לבחירת נציגות מטעמם, אורח החיים הקולקטיבי שנוצר בקרבם, שולל בפועל מהאסיר הבודד היכולת לבחור שלא להשתייך לארגון כלשהו. היקף הבעיה בא לידי ביטוי בעובדה שמתחילתו של גל הפיגועים בספטמבר 2015 נעצרו מאות פלסטינים על עברות ביטחון כשחלק גדול מהם ללא שיוך ארגוני מובהק לארגוני טרור והחיבור הכפוי שלהם לקולקטיב של ארגוני הטרור.[3] יוצר תהליך העלול להעמיק את הקצנתם.

החבור בין פושעים פליליים לעברייני טרור אידיאולוגיים מסוכן ומטריד ועלול להתפתח בצורה משמעותית יותר גם בארץ. ממחקר בריטי שניתח את התופעה התברר שעבור חלקם הג'יהאד סיפק את מה שמכונה "נרטיב הגאולה". בכך הדילוג שלהם מהפשיעה לטרור הפך מהיר  יותר מהתהליך אותו עוברים בדרך כלל מגויסים אחרים.[4]

מימון הרוב המכריע של פיגועי הטרור בעולם בשנים האחרונות ובעיקר מה שהוגדר כטרור המפגע הבודד או התארגנויות מקומיות בקבוצות קטנות ואף באירועים המורכבים ביותר התבצע בעלויות נמוכות ולא נדרשו סכומי כסף גדולים, או הסתמכות על מימון מההנהגה או הפיקוד המרכזי של המדינה האסלאמית או של ארגוני ג'יהאד אחרים לביצועם. הדבר נעשה במכוון כחלק מהאסטרטגיה הרחבה של ארגוני הטרור המובילים כמדינה האסלאמית וקבוצות ג'יהאדיסטיות אחרות שהסירו חסמים כספיים בניסיון לאפשר לתומכיהם להשתלב ולבצע הפיגועים ללא מגבלה תקציבית.

טשטוש הקווים ההולך ומתרחב, בהרבה מאד ארצות, בין הפשיעה והטרור והעמקת העבריינות בחסות האידיאולוגית מאפשר לארגוני הטרור ערוצי מימון  בקווים קצרים יותר ובסיכון נמוך יחסית. החלטה 2199 של מועצת הביטחון של האו"ם, מפברואר 2015, הצביעה על לפחות תריסר סוגי פשיעה של ארגון דעא"ש כולל מכירת נפט , חטיפה, סחר במתכות ,שוד עתיקות וסחר בבני אדם.[5] ערוץ נוסף ומשמעותי עפ"י ההערכות הינו שכ -20% מהמימון של ארגוני הטרור מקורו בסחר הלא חוקי בטבק. במחקר של  המרכז הצרפתי לניתוח הטרור Centre for the Analysis of Terrorism (CAT) התברר כי 15 ארגוני הטרור המובילים בעולם פונים באופן קבוע לשוק השחור של הטבק כמקור מימון. הטבק הפך "לעסק הגדול" עבור ארגוני הטרור הקיצוניים ביותר.[6]

העירוב שבין הברחת הטבק והסיגריות וארגוני הטרור קרוב מאד גם לגבול הדרומי של ישראל, מקום בו התפתח מאבק אלים ביותר ,שכבר גבה את חייהם של מאות אנשים בחצי האי סיני.  ארגון הטרור ISIS -"דאע"ש", מנהל מאבק ממושך כנגד שבטי הבדואים במדבר סיני ,כשחלק מהכלים המופנים כלפיהם הינו חטיפת משאיות הנאלצות לעבור בשטח הנמצא בשליטת הארגון בדרכן לרצועת עזה, כשהן עמוסות בסיגריות מוברחות. ישנן הערכות שלמעשה לא מדובר במוטיבציה אידיאולוגית דתית וכביכול מוסרית וכי האיסורים הללו מנוצלים ע"י פעילי הדעא"ש  לגנבת מטעני הסיגריות המוברחות, האלכוהול והרכבים אותם הם מחרימים לצורך מכירתם למימון הארגון. [7]פעילות פלילית ענפה וממושכת של בדואים גם בצד הישראלי בתחום ההברחות נמשכת גם לאחר הקמת מכשול הגדר וזאת תוך הפעלת אלימות ללא כל היסוס כלפי זרועות הביטחון המצרים והישראלים. בשלב זה נראה שהאלימות עדיין נובעת ממניעים פליליים.

היקפי הפשיעה העצומים של ערביי ישראל מהווים סוג של התרסה ומשקפים מידה של חוסר משילות .טמון בהם פוטנציאל מדאיג להחרפה ,בשלב זה האלימות ברובה הינה פנים מגזרית אך אם וכאשר תתבצע תפנית והעבריינים הפליליים מקרב ערביי ישראל יצטרפו לטרנד האירופאי של "ג'יהאד הגנגסטרים", האיום עלול לממש את המונח "התקוממות פלילית" בה ארגוני הפשיעה הפליליים ייצרו איומים ביטחוניים  ברמה האסטרטגית על המדינה [8]. דוגמא לאיום משתקפת היטב במודל המחבל שביצע פיגוע הטרור בתל אביב בשנת 2016. התנהגותו וכלל מאפייניו מתאימים בצורה מדאיגה לדמויות מקבילות מגל הטרור באירופה. המחבל הערבי ישראלי  נשאת מלחם, ערבי-ישראלי תושב ערערה עבריין פלילי שביצע את מתקפת הטרור בתל אביב, ב 1 בינואר2016 .  [9]  התממשות תרחיש האיום הזה מחייבת שילוב כוחות ושקיפות מלאה של רשויות האכיפה והביטחון במאמץ להציף ולסכל השילוב המסוכן של ג'יהאד הגנגסטרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**The views expressed in this publication are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the International Institute for Counter-Terrorism (ICT).



[1] Bérénice Boutin,Grégory Chauzal ,Jessica Dorsey,Marjolein Jegerings ,Christophe Paulussen

Johanna Pohl ,Alastair Reed ,Sofia Zava , "The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union

Profiles, Threats & Policies", ICCT -The International Centre for Counter-Terrorism.

April 2016

[2] Nick Robins-Early "Why Many Terrorists Are Criminals Before They Turn To Extremism" ,   The world post,  HuffPost News , 03/24/2016

[3] עביר בכר, "אסירים פלסטינים בין הקהילה לפרט – מבט מבפנים" מעשי משפט, כרך ח' 2016 עמודים 95-112

[4] Rajan Basra, Peter R. Neumann, and Claudia Brunner   "Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus". ICSR- The international center for study of radicalization and political violence, 2016

[5]   Louise Shelley,  "How to beat Islamic State? Crack down on cigarette smuggling"  , The Guardian, 27 Nov 2015

[6] Thomas Lesnak   ,"How illegal tobacco funds terror" , Intersec Magazine, 22 Jul 16

[7] Margi Murphy, "ISIS behind cigarette price hike after string of attacks on delivery drivers", Daily Star, 23rd February 2016

[8] Rajan Basra, Peter R. Neumann, and Claudia Brunner   "Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus". ICSR- The international center for study of radicalization and political violence, 2016

[9] פוראת נסאר | ניר דבורי | "פיגוע בקרוב בת"א": סרטון המחבל ,פורסמו סרטוני וידיאו ב  27 בינו׳ 2016 של נשאת מלחם מכריז שבכוונתו לעשות פיגוע בתל אביב, מקלל ,מעשן סמים ושותה בירה" חדשות 2 | פורסם 27/01/16

Download Full Publication Download