ATbar משמרות המהפכה - עבר , הווה וכיווני התפתחות בעתיד

משמרות המהפכה - עבר , הווה וכיווני התפתחות בעתיד

15/11/2018 | by Iran and Shi'ite Terrorism Desk  

רקע כללי

חיל משמרות המהפכה האיראני הוקם מעט לאחר הקמתה של הרפובליקה האסלאמית בשנת 1980 על בסיס אותן הקבוצות שחוללו את המהפכה.[1] שני הגיונות עיקריים היו בבסיס הקמתו של החיל. ראשית, הוא יועד להגן על הישגיה של המהפכה האסלאמית ועל הרפובליקה האסלאמית החדשה. משה"מ (משמרות המהפכה) אמורים היו להוות משקל נגד מבצעי ופוליטי לצבא איראן (artesh, בפרסית). זה האחרון היה מזוהה באופן מובהק עם משטר השאה. ייעודו השני של חיל משמרות המהפכה היה נשיאה בנטל המאמץ הצבאי של המלחמה בין איראן לעיראק.

 

משמרות המהפכה גייסו צעירים איראנים ללחימה והפעילו מנגנון תעמולה שנועד להגדיל את כמות המתגייסים. חיילי משמרות המהפכה נלחמו בקרבות ההבקעה המרים ביותר במלחמה, קרבות בהם נדמה היה שוב ושוב שהאיראנים על סף הכרעה אך הם הסתיימו בסופו של דבר בכישלון. מעורבות זו הצמיחה דור מפקדי שדה מנוסים בהיבטים הטקטיים והאופרטיביים של הלחימה. מנגד, יש לציין כי מעורבותם של אנשי משמרות המהפכה בהובלה אסטרטגית של המערכה הייתה מצומצמת יחסית. מצב עניינים זה השפיע על התפתחותו של דור המפקדים הנוכחי של משמרות המהפכה, אלו שהיו קצינים זוטרים ולוחמים מן השורה בשנות השמונים.

לאחר המלחמה הפכו משמרות המהפכה לחוד החנית של מאמצי השיקום האזרחיים. בעוד שצבא איראן נהנה מהילה אריסטוקרטית, משמרות המהפכה נתפשו כארגון בעל אופי "עממי" שייצג את הפריפריה האיראנית על שלל זהויותיה. גיוון גיאוגרפי ואתני זה אפשר לאנשי משמרות המהפכה לפעול באופן מתואם ואפקטיבי במחוזותיה השונים של איראן. הנהגת הרפובליקה האסלאמית הייתה זקוקה לגוף מסור ומחויב מבחינה פוליטית שיוכל גם לבצע את משימות השיקום הנדרשות. משמרות המהפכה הפכו תוך פרק זמן קצר לישות בעלת עוצמות ביצועיות וכלכליות משמעותיות עם התמחות בתחומי תשתית שונים. אחריותם של אנשי המשמרות הייתה שוב ביצועית ומקומית, ועוצמתם הפוליטית התבטאה ביכולתם לענות על מצוקות בעלות הקשרים ספציפיים.

עם זאת, חיוניותם לבנייתה מחדש של איראן וליציבות המעמד של פטרוניהם השמרניים בטהראן הביאה לאנשי המשמרות תקציבי ענק מן הממשלה המרכזית. בעזרת תקציבים אלו השתלטו משמרות המהפכה גם על הכלכלה השחורה באיראן, זו המבוססת בעיקר על הברחות (בעקבות העיצומים והבידוד מהם סבלה איראן) בקנה מידה לאומי. בוגרי מלחמת איראן-עיראק תפסו, עם השנים, עמדות מפתח במערכי הממשל המקומי ומשרדי הממשלה האזרחיים באיראן. כך הפעילו השפעה שהלכה וגברה על התפקוד השוטף של המדינה האיראנית.

 

 

 
Download Full Publication Download