ATbar עדכן פורומים ג'האדים - נובמבר 2018

עדכן פורומים ג'האדים - נובמבר 2018

03/02/2019 | by צוות ניטור אתרי ג'האד גלובאלי  

עיקרים

נציגים מטעם האמירות האסלאמית של אפגנסיטן מכריזים על נכונות לנהל משא ומתן ישיר עם ארה"ב לשם השגת  שלום ויציבות באפגניסטן במסגרת שיחות שלום שנערכו במוסקבה. זאת בתנאי להסרת סנקציות על פעילי ארגון טליבן, שחרור אסירים, הפסקת התעמולה נגד ארגון טליבן וקביעת מקום מוסכם לניהול המשא ומתן ושיחות השלום.

 

ארגון טליבן פקיסטן מביע תנחומים על מות חכם הדת הפקיסטני מולאנא סמיע אל-חאק (Maulana Sami ul Haq) שנרצח בידי אלמונים. בהודעה גינה הארגון את הרצח של אל-חאק והאשים את השלטון בפקיסטן והנוצרים באחריות לרצח. בצד זאת קרא הארגון לאזרחים ולחכמי הדת הפקיסטניים לבחור בדרך הג'האד ולתמוך בטליבן פקיסטן כדי לסייע בלחימה נגד המדינה ולמען הקמת שלטון אסלאמי.

 

אסתאז אוסאמה מחמוד (Ustad Usama Mehmood), דובר ארגון אל-קאעדה בתת היבשת ההודית, קורא למפלגות הפוליטיות הדתיות בפקיסטן להתנער מהדמוקרטיה ולהבין כי החלת השריעה איננה יכולה לחול דרך השתלבות וקבלת המערכת הדמוקרטית. כך הדגיש כי פעילי ארגון אל-קאעדה ושלוחותיו וכמו גם ארגון טליבן אפגניסטן אינם אויבי המוסלמים אלא מבקשים להחיל את חוקי השריעה.

 

מחמד כופא, מנהיג בכיר בג'מאעת אל-סנה ואל-מסלמין, ארגון גג סלפי ג'האדי במאלי הפועל בשיתוף עם ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי,  קורא למוסלמים באזור במיוחד לבני הפולאני (Fulani) להתאחד ולהתגייס לשורות המג'אהדין כדי להילחם נגד המשטרים המקומיים שלדבריו משתפים פעולה עם צרפת בדיכויים.

 

שלוחת ארגון המדינה האסלאמית בחצי האי סיני  מפרסמת  סרטון ובו עדויות של מספר לוחמים לשעבר, אשר ערקו משורות כוחות הביטחון המצריים והצטרפו לשורות ארגון המדינה האסלאמית בסיני. בין היתר, קראו הלוחמים לאנשי הצבא המצרי לערוק משירותם הצבאי, להצטרף ללוחמה בשירות המדינה האסלאמית ולהילחם בשם אללה ולא בשם אל-סיסי, נשיא מצרים.

 

תומכי ארגון המדינה האסלאמית קוראים לבצע פיגועי טרור נגד האוכלוסייה הנוצרית במצרים, בין השאר, בשל יחסם העוין כלפי האוכלוסייה המוסלמית. לדבריהם, הנוצרים אינם נחשבים עוד ל"בני חסות" ולכן דמם מותר והריגתם של נשים, זקנים וטף נוצריים מותרת במלחמה כוללת נגד הנוצרים.

 

ארגוני הג'האד בסוריה, אנצאר אל-דין, אנצאר אל-אסלאם וחראס אל-דין (שלוחת אל-קאעדה בסוריה) מכריזים על הקמת חדר מבצעים משותף נגד האויב. לדבריהם, חלה חובה על פלגי הג'האד בסוריה להבעיר את כל החזיתות ולהימנע מכל ניסיון של האויב להגיע לפשרה או לחתום על הסדרים שנועדו להשיג שביתת נשק.

 

ארגון אנצאר ע'זות אל-הנד, ארגון סלפי ג'האדי בקשמיר המקורב לארגון אל-קאעדה, מפרסם "קווים מנחים לשמירת ביטחונם של המג'אהדין בקשמיר" מפני כוחות הביטחון של הודו. כן הדגיש את חשיבות שמירת החשאיות, שימוש מינימלי בטלפונים ניידים ועוד.

Download Full Publication Download