ATbar סימנים מחשידים (סמ"חים) וטיפולוגית המענה למתקפות אלימות

סימנים מחשידים (סמ"חים) וטיפולוגית המענה למתקפות אלימות

29/04/2019 | by Eshed, Gadi  

הפיגוע שהתרחש בניו-זילנד ב-15 במרץ 2019, ושבו נהרגו 50 איש ונפצעו עשרות במהלך מסע הרג שביצע פעיל ימין קיצוני בשני מסגדים חידד את תופעת ההתעלמות מסימנים מחשידים (סמח"ים) בתקופה הקודמת לביצוע הפיגוע. 

גל פיגועי טרור אידיאולוגי - בעיקר פיגועי "זאב בודד" לצד מתקפות טרור פלילי של ירי המוני בריכוזי קהל, בעיקר בבתי ספר, פוגע קשות בתחושת הביטחון של הציבור.

השוואה בין היקף וכמות הנפגעים ממתקפות טרור להיקף וכמות הנפגעים ממתקפות ירי המוני "מציפה" את חומרת הפגיעה של הירי ההמוני. בתקופה שחלפה ממתקפת הטרור ב 11 ספטמבר 2001 ועד לסוף שנת 2017 , אירעו בארה"ב שש מתקפות שהוגדרו כטרור אידיאולוגי. כתוצאה מהן נהרגו כ- 80 בני אדם.[1] לעומת זאת מחקר שפורסם באוקטובר 2018 בכתב העתViolence and Victims  העלה כי בשנים 2006-2016 התרחשו 323 מתקפות ירי המוני בארצות-הברית. ממוצע פיגוע ירי כל שבועיים.[2] מחקר אחר של המרכז הלאומי להערכת איומים של השירות החשאי (NTAC) העלה כי בשנת 2017 אירעו 28 מתקפות ירי המוניות על אדמת ארצות-הברית שגרמו לכ- 147 הרוגים, ולכ- 700 פצועים.[3] 

בבתי ספר ברחבי ארצות-הברית התקיימו לאורך ההיסטוריה תקריות דומות. כך לדוגמה, בשנת 1940 הרג מנהל חטיבת ביניים שישה מבוגרים, כולל את מנהל המתקן החינוכי שחטיבת הביניים הייתה חלק ממנו. התופעה התרחבה בהתמדה משנות השמונים ואילך. סך הכול נהרגו כתוצאה מירי המוני 12 תלמידים בשנות ה-80 ו-36 תלמידים בשנות התשעים.[4] במשך שנים הגישה השלטת הייתה שפיגועי טרור  אידאולוגי ופיגועי טרור פלילי מהווים אירועים שלכאורה אינם ניתן לחיזוי או לסיכול מאחר ונובעים מהתפרצויות מפתיעות של אלימות.

עם זאת ניתוח האירועים משני הסוגים העלה שלרוב המתקפות קדמו סימנים מחשידים. הכשל של אי ההתרעה המוקדמת טמון בפיזור המידע בין משרדים, גופים ורשויות שונות. דבר שהקשה על מעקב מתואם וריכוזי לצורך יצירת תמונת איום כוללת ומעודכנת.

מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בארצות-הברית מהווה את הדוגמא הבולטת ביותר לכשל שנבע מחוסר תאום והתעלמות מסימנים מחשידים. דוח ועדת המודיעין של בית הנבחרים והסנאט חשף שלמרות שהיו ידיעות ודיווחים מוקדמים, לא השכילה קהילת המודיעין להשתמש במידע שנאסף ליצירת  תמונה רחבה של האיום.[5] וועדת החקירה של הקונגרס הגדילה לעשות ‏כשסווגה את המתקפה כ"הפתעה צפויה" .[6]

מסמך זה מנתח שני מקרי בוחן – אירוע פלילי – ירי המוני בבית ספר Marjory Stoneman Douglas בפלורידה, ארה"ב בשנת 2018. ואירוע טרור אידיאולוגי - פיגוע הדריסה בברלין בשנת 2016. מניתוח המקרים עולה שספק אם הלקחים ממתקפת הטרור בארצות-הברית בספטמבר 2001 מומשו בצורה מיטבית.

חוסר התייחסות לעשרות סמח"ים והתעלמות מהנתיב ההדרגתי והאבולוציוני שעברו המפגעים ושעשוי היה להוות הזדמנות לקבלת התרעה מוקדמת ולביצוע פעולות מניעה וסיכול, הביאו למימוש המתקפה.

הטיפולוגיה המוצגת במאמר מציעה מודל המתבסס על שלושה אדנים עיקריים העשויים לסייע בסיכול פיגועים עתידיים:

א.         טיפוח המימד האנושי- מערך המאבטחים.

ב.         הקמת מנגנון תאום.

ג.          אימוץ טכנולוגיית מידע.

שרשרת טיפול הכוללת את שלושת אדנים אלו עשויה לצמצם משמעותית את גורם ההפתעה ולהגדיל את  המוכנות והיכולת לסכל את המתקפות כבר בשלביהן המוקדמים, ובאם המתקפה כבר מתרחשת לצמצם את היקף הנזק.

שדרוג המענה דורש פיתוח תרבות אבטחה; הכרה בסכנות של גורם ההפתעה; השקעה בתרגול; פיתוח מיומנויות והכרת חולשות המערכת.

ההמלצות המופיעות במסמך מדגישות את חשיבות הקמת וחיזוק מרכזי תאום בעלי מערכת ממוחשבת אינטגרטיבית עם ביג דאטה שתאפשר ניתוח וחיזוי באמצעות טכנולוגיית מידע  - של איסוף נתונים מובנים ולא מובנים ממגוון רשויות וארגונים. כמו כן תאפשר איסוף מידע הנמצא בפלטפורמות שונות (כמו רשתות חברתיות).

רשויות האכיפה והמודיעין מאמצות  בהדרגה כלים שכאלו, אך נראה שהתהליך מצוי בראשיתו ועדיין רחוק ממיצוי הפוטנציאל העצום שלו.[1]US Terrorist Attacks -Fast Facts, CNN Library- September 12, 2018, https://edition.cnn.com/2013/04/18/us/u-s-terrorist-attacks-fast-facts/index.html

[2] Peter Hess, "U.S. Mass Killings Occurring at 'Uniform' Rate, Say Scientists" Explore Inverse  ,October 18, 2017, https://www.inverse.com/article/37504-mass-killings-shootings-copycat

[3] "Mass Attacks In Public Spaces" – 2017, March 2018. United States Secret Service National Threat Assessment Center, p.1

[4] Antonis Katsiyannis, Denise K. Whitford, Robin Parks Ennis." Historical Examination of United States Intentional Mass School Shootings in the 20th and 21st Centuries", Journal of Child and Family Studies, 2018, p.3

[5] Dan Mihalopoulos, Bryan A. Keogh, " Warning signs of 9/11 detailed " July 25 2003, ,Chicago Tribune, https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2003-07-25-0307250212-story.html

[6] Summary of Final Report, The New York Times ,July 22, 2004(The executive summary of the commission investigating the Sept. 11, 2001 attacks, as provided by the commission)

Download Full Publication Download