ATbar דאע"ש בימי הקורונה – "חייל אחד נוסף בצבא הח'ליפות"

דאע"ש בימי הקורונה – "חייל אחד נוסף בצבא הח'ליפות"

27/04/2020 | by Maor-Hirsh, Sigalit  

להורדת המסמך המלא

 

מגפת הקורונה המתחוללת בימים אלה ברחבי העולם תובעת קורבנות רבים בחיי אדם, בהאטת הכלכלה הגלובלית, בחוסר וודאות חברתי, שלטוני ובטחוני במדינות השונות, ועוד. העיסוק במגפה, ובעיקר ההתמודדות הנכונה עמה, מעסיקה כיום כל ממשלה בעולם. אולם השאלה אודות התגובה הנכונה למגפה לא פסח גם על ארגוני טרור וגרילה, ובכלל זה גם על ארגון המדינה האסלאמית (דאע"ש). בפרסומים שונים במקורות התקשורת של המדינה האסלאמית, נטען כי המגפה היא בקנה מידה הרה גורל, הרסני וכביר[1]. עם זאת, הקורונה נתפסת על ידי דאע"ש בו זמנית כאיום גלובלי, כציווי אלוהי וכהזדמנות עבורו לחדש את פיגועיו במיוחד כנגד המערב.

בפרסומו השבועי של הארגון המתפרסם בערבית, אלנבא, מוקדשים החל מחודש מרץ כמעט מידי שבוע מאמר או סקירה העוסקים במגפת הקורונה, דרכם ניתן ללמוד על הנרטיב המתפתח של הארגון בנושא המגפה וכיצד הארגון ממסגר אותה כך שתהלום את צרכיו ותשרת את מטרותיו. מניתוח מאמרים אלו ניתן לזהות שלושה נרטיבים מרכזיים העולים במהלך החודשיים האחרונים: 

1. מיסגור השיח: איסלום המגפה

2. הומניזציה כלפי המאמינים בח'ליפות ודמוניזציה כלפי המערב

3. ניצול המשבר למימוש האסטרטגיה של דאע"ש

מיסגור השיח:  איסלום המגפה

ב 10 למרץ פרסם הארגון עמוד שלם העוסק בהנחיות הלכתיות להתגוננות מפני "המגפה" [2] ללא ציון שמה, אך עם אינפוגרפיקה המזכירה את האיורים הנפוצים כיום מצד גופים בינלאומיים רשמיים על הקורונה.
הנרטיב שהחל עם הנחיות אלה והמשיך גם ביתר הפרסומים, עסק בכך שהמחלה הינה ציווי אלוהי (בהמשך). יחד עם זאת, ההנחיות ההלכתיות אינן שונות מהנחיות שאנו עדים להן ברחבי העולם והעוסקות בצורך בשמירה אישית על בריאות והיגיינת הגוף כדי להימנע מהידבקות בנגיף בשני הבדלים משמעותיים: הארגון לא הזכיר בהנחיותיו את מקורן המערבי של ההנחיות בגופים בינלאומיים מערביים כגון ארגון הבריאות העולמי (WHO)  או המרכז לבקרת מחלות בארה"ב (CDC) ומסגר את ההנחיות בשיח דתי, המתבסס על מעשיו ודבריו של הנביא מחמד. כך למשל פרסם הארגון מה נדרש המאמין לעשות: לכסות את הפה בעת שמתעטש או מפהק – הנחיה זו גם אם אינה מסבירה מדוע היא נדרשת, מתכתבת היטב עם הסיבה להתפשטות המגיפה באמצעות רסס טיפתי המועבר בין בני אדם. כמו כן, עוסקות ההנחיות בצורך לאטום כלי אוכל ושתיה, איסור על נסיעות למקומות בהם המחלה התפרצה במלוא עוזה ועוד. בכך אימץ ארגון המדינה האסלאמית את הנרטיב העולמי בקרב ממשלות וארגוני בריאות ברחבי העולם את הצורך בשמירה על היגיינה כאמצעי למניעת הידבקות ומחלות.

ההנחיות הללו מגובות בציטוטים מן החדית' (מסורות על מעשי ודברי הנביא מחמד),  המספרות מפי המקורבים לנביא מחמד, כיצד נהג בסוגיות היגיינה אישית, מחלות, הטלת יהבו על אללה וכד'. כך למשל ההנחיה העוסקת בציווי לסמוך על אללה ולבקש ממנו הגנה מפני המחלות, מגובה בחדית' מפי אבו הרירה שאמר על הנביא: "ברח מפני המצורע כפי שתברח מפני אריה".  באמצעות השימוש בחדית'ים מבקש הארגון להגביר את אפקט הציווי והדחיפות לנהוג על פי המודל שהכתיב הנביא. מבחינת אנשי המדינה האסלאמית וסלפים-ג'האדים אחרים, דברי ומעשי הנביא הנם בחזקת "ראה וקדש" ותקפים לכל זמן ומקום, ובשל כך צריכים להנחות את מעשי המאמינים גם כיום. הנחיות אלה שפורסמו עבור פעילי המדינה האסלאמית בעת הזו, מהוות דף מסרים להתנהגות המאמינים בימי הקורונה ולהעלאת המודעות למאבק במחלה. פרסומן נעשה באמצעי התקשורת הדיגיטליים השונים של הארגון, בקבוצות Telegram מבית דאע"ש, וכן בקבוצות ודפים של תומכי הארגון ב Facebook וב Twitter. בחינת אופן זרימת המידע, הפצת המסרים ומידת המעורבות (Engagement)  שנוצרה בגל הראשון של פרסום ההנחיות בטווח התאריכים שבין ה 13 מרץ ועד ה 24 מרץ מלמדת כי בתוך ימים ספורים ההנחיות זרמו ברשתות החברתיות השונות תוך שהן מגבירות את התפוצה והחשיפה לקהלי יעד נרחבים, וכן ואת השיח שהתפתח בעקבותיהן, באמצעות מנגנוני השיתוף, הלייקים, הציוצים החוזרים, התגובות, וכן האשטגים המבוססים על ההנחיות והחדית'ים [3].

כבר בדף המסרים של ההנחיות ההלכתיות להתגוננות מפני המגפה, עסק המסר הראשון בכך שהמחלה נובעת מאללה, אינה מתקיימת בזכות עצמה ועל כן יש להגביר את האמונה באללה, כי בו נמצא את המקלט מכל המחלות. כמקור לכל מה שמתרחש הרי שהכל נובע ממנו, גם המחלות ועל כן, המפלט נובע אף הוא ממנו[4]. גם בגליונותיו הבאים המשיך הארגון לעסוק במגיפה כציווי של אללה וטען כי אללה הנחית את המכה של המגפה, והפחד הפך להיות המוטיב המרכזי שמשפיע על המדינות, בעיקר הנוצריות, ותושביהן[5].

ב 27 במרץ, נפתח ונסגר העמוד העוסק במגיפה בפסוק 16 מתוך סורת אלרעד:  "אמור: מי אדון השמים והארץ? הלא הוא אללה? התנוסו לעזרה אל אלוהים אחרים מבלעדו אשר לא ייטיבו ולא ירעו לכם? הישוו העיוורים אל הרואים, או (הישווה) החושך אל האור[6]?   בהמשך טען הארגון שוב כי כל מה שקרה הוא משום רצונו של אללה בלבד, שכן, כל דבר טוב או רע הנוגע בבני אדם אינו ניתן למניעה על ידי אף גורם, בין אם הוא רודן, בעל כח או דגל ואפילו מדינות כמו ארה"ב אין בכוחן לייצר אירועים הרי גורל והרסניים שפוגעים בהם בקנה מידה כמו מגפה מסוג זה.[7] מסרים רשמיים אלה בקבוצות הרשמיות של הארגון מתוקפים גם בסרטונים המצולמים בשטח, המציגים נשים תומכות דאע"ש במחנה הפליטים  Al-Hawlבסוריה, כשהן טוענות כי נגיף הקורונה לא פוגע בהם (אנשי דאע"ש) משום ש"הם צמים, מתפללים, דבקים באסלאם ובדרכו של אבו בכר אלבע'דאדי". מבחינתן, הוירוס אינו פוגע במוסלמים האמיתיים, ואילו מוסלמים שכן מתים מן המחלה הנם מי שאינם מוסלמים אמיתיים, אלא כופרים. יתר על כן, הוירוס כפי שעולה מדבריהן הינו "חייל אחד מבין החיילים שנשלח על ידי אללה"[8] להכות בכופרים. בכך ניתן ללמוד כי המסרים הרשמיים מתקבלים, מחלחלים ומהדהדים בשטח.

בתוך כך, מותח הארגון ביקורת קשה על המוסלמים הנוהים אחר אמריקה ומסונוורים מעוצמתה יותר מאשר הם נוהים אחר אללה ועקב כך מבקשים לרצותה: "לפיכך אנו מגלים כי הסוטים מדרך הישר הנמנים על האסלאם, עוקבים אחר ארה"ב במעשיהם יותר מאשר הם נוהים אחר אללה יתעלה ולכן הם משקיעים את מאמציהם להגשמת מטרותיה (של אמריקה) עוד לפני בכלל שהיא מבקשת זאת מהם,  מכיוון שהם מאמינים כי הם אינם יכולים להשיג מטרה כלשהי עבורם אלא בהסכמתה (של אמריקה)".[9] מוסלמים טועים אלו סבורים כי המשבר ייפתר כתוצאה ממעשי הממשלות, ובראשן ארה"ב.


הומניזציה כלפי המאמינים בח'ליפות ודמוניזציה כלפי המערב

בפרסומיו נתן הארגון את פרשנותו לנעשה במדינות המערב, וארה"ב בראשן, בצל המגפה. הארגון קידם בתוך כך שני נרטיבים פנימיים: האחד עוסק בכך שארה"ב ובנות בריתה ידעו עוד טרם התפרצות הנגיף על קיומו ואף סיכמו עם מדינות אירופה להביא להתפשטותו בכדי לדלל את אוכלוסיית הקשישים המהווה נטל כלכלי על המדינות. בהמשך לנרטיב זה נטען גם לגבי המשטר הסיני כי הפיץ שמועות לפיהן ארה"ב היא זו שגרמה למחלה על מנת לפגוע בהם ובכלכלתם, ובכך זרה חול בעיני תושביהם. [10]

הנרטיב הפנימי השני עוסק בפער הקשה הקיים כיום בנושאי הביטחון כמקור לדאגה ופגיעות (vulnerability) המשטרים במערב: הרעת המצב הכלכלי והדרדרות בביטחון הפרטי של התושבים זורע פחד להידרדרות לכאוס ותהפוכות חברתיות ופוליטיות בתוך המדינות במערב.[11] .פגיעות זו מעלה את החשש שהמדינות לא יוכלו לספק את צרכי הביטחון במלואם עקב חששות כי פעילי המדינה האסלאמית יתכננו פיגועים בקנה מידה הדומה לפיגועי פריז, לונדון, בריסל ודומיהם, כמו גם חשש מפני הידבקות של חייליהם בזירות הלחימה מול אנשי הארגון בחו"ל.
עם זאת, למרות פגיעות המשטרים במערב הם ממשיכים להיות תוקפניים ולפגע באנשי המדינה האסלאמית: עשרות אלפי כלואים בבתי כלא צפופים בתנאים תת-אנושיים. מדובר בנרטיב מוכר שצף בעוצמה בסוף 2019 כאשר נחשפו בתי הכלא המצויים בשליטת הכוחות הכורדיים בצפון סוריה, ובהם אלפי ילדים, נערים וגברים הכלואים בתנאים של צפיפות ודוחק[12]; מחנות בהם נשים, ילדים וזקנים מתים מרעב, קור, חולי ודכאון; כיתור של מוסלמים בערים השונות; (Al-Baghuz, Mosul, Sirte) שבהם נהרגים רבים ממחלות ורעב; הפגזות בח'רסאן (אפגניסטאן), מרכז אפריקה, סומליה ומקומות אחרים.[13] כך, לצד הבלטת הפגיעות של מדינות המערב בעקבות הקורונה, מבקש דאע"ש להמשיך ולהציג את אכזריות המערב כלפי המוסלמים, ולחשוף בכך את אחריותו לסבלם ואת צביעותו ביחס לזכויות האדם הנרמסות של מוסלמים סונים. זו תמה מוכרת בתעמולה של הארגון, ובאה לידי ביטוי בנרטיב התקשורתי של הארגון, ובכך מאפשרת לו להציג עצמו כמוסרי יותר (moral high ground) מאויביו.[14] כך למשל, הבליט דאע"ש לאחר כיבושה מחדש של Mosul ביולי 2017, את עובדת מותם של אזרחים רבים כתוצאה מהפצצות הקואליציה הבינלאומית כנגד הארגון, במטרה להזכיר לקהל הסוני בעולם ש"הקורבנות האמיתיים" של המלחמה נגד דאע"ש תמיד היו עראקים סונים.[15] בדומה לכך, אזכור סבלם של אנשי דאע"ש הכלואים בצפון סוריה נועד מצד אחד להזכיר לקהל התומכים של דאע"ש שהארגון לא שכח מגורלם של אנשיו, ומצד שני להדגיש את אכזריותם המתמשכת של כוחות המערב הנלחמים בארגון, אך למעשה נלחמים במוסלמים הסונים כולם ולא רק באנשי דאע"ש.  


ניצול המשבר למימוש האסטרטגיה של דאע"ש

הנרטיב המתמקד בפגיעות המשמעותיות בקרב מדינות המערב עד כדי ציון מפורש כי המדינות חוששות מגל פיגועים בדומה לפיגועי פריז, לונדון וכו' יש בהן כדי להציף כוונות של הארגון לתכנן פיגועים בסדר גודל כזה מחדש.
בנוסף לכך, בתחקיר המגזין  Politico עלה כי בעקבות המשבר ההומניטרי המתחולל במחנות העצורים בצפון סוריה בשנה האחרונה מאז תבוסת דאע"ש בבאע'וז במרץ 2019, קיים חשש במערב כי הדבר עלול לספק הזדמנות לדאע"ש לגייס חברים נוספים: "כל תנאי שהינו שלילי, בין אם המגפה או שירותים חיוניים, עלולים להפוך למשהו שדאע"ש תנצל כדי לגייס או  למשוך אנשים לאידיאולוגיה שלה".[16] יש לציין כי מצבם של אנשי דאע"ש הכלואים אינו חדש, אך התפשטות המגפה מאז תחילת 2020 משפיע על ממשלות וצבאות ברחבי העולם, ומהווה בכך הזדמנות עבור דאע"ש להבליט את חולשת אויביו.

בגליונו ה 226, מציין הארגון מפורשות כי הדבר שעליהם לבצע הוא קיום הג'האד, מאחר שזהו הדבר היחיד שימנע את זעם וחרון אללה, באמצעות הציות כלפיו. מבחינת הארגון קיימת חובה לבצע ג'האד בשם אללה כדי לפגוע באויביהם[17] . בכך למעשה רואה הארגון את העת הזו ואת המשבר העולמי כשעת כושר והזדמנות לממש את מטרותיו: הפחד שולט, המדינות אינן במוכנות מלאה, אנשי המדינה האסלאמית ממשיכים להירדף ולהיפגע, ואולם מאחר והמגפה נוצרה על ידי אללה ובו יש לשים את מבטחם, הרי שמצוות הג'האד דווקא כעת מקבלת ממשות ודחיפות של ממש.

ואכן, בתקופה זו של משבר הקורונה, ניכרת התגברות המתקפות מצד הארגון ברחבי העולם: בח'רסאן (אפגניסטאן), תימן, עראק, אפריקה, ולאחרונה באיים המלדיביים ב 16 אפריל, וכן בתקיפה בפיליפינים ב 17 אפריל בה נהרגו 11 בני אדם[18]

ככל שמשבר הקורונה יימשך, יעסוק ארגון המדינה האסלאמית בתכנון ובהוצאה לפועל של פיגועים, כולל שאיפתו לפגע על אדמת אירופה. בעוד שמדינות רבות הסיטו את משאביהן וכוחות הצבא שלהם ממשימות ביטחון ולחימה בטרור למען המאבק בנגיף הקורונה והשלכותיו, דאע"ש משדרים "עסקים כרגיל": חובת הג'האד (הנתפסת על ידי ארגון דאע"ש כתנאי לקיום האסלאם האמיתי) ממשיכה ואף הופכת לחשובה עוד יותר בעת הזו, משום שפגיעות המדינות בכל רחבי העולם כתוצאה מהמלחמה בקורונה מהווה הזדמנות מבצעית ושעת כושר לביצוע פיגועים על ידי הארגון.

לסיכום, ניתוח הנרטיב של ארגון המדינה האסלאמית בתקופת הקורונה מלמד על ניצול המגפה באמצעות הדהוד מסרים המגבירים את האמונה בקרב מאמיניהם ועשויים לייצר דור מגוייסים חדש, הגברת האנטגוניזם כלפי המערב, וכל זאת על מנת לממש עקרונות יסוד באסטרטגיה של דאע"ש: גיוס פעילים ברחבי העולם, ותכנון והוצאה לפועל של פיגועים בשם הג'האד.

 [1] אלנבא, 227.

[2] توجيهات شرعية للتعامل مع الأوبئة, אלנבא, גליון 225

[3] בין התאריכים 13 מרץ – 24 מרץ בפלטפורמת Twitter זכו ההנחיות ל 90 לייקים, 41 ציוצים חוזרים, 9 תגובות ו 13 שיתופים, ואילו ב Facebook בטווח התאריכים שבין ה 13 מרץ – 22 מרץ זכה הפוסט העוסק בהנחיות  ל 406 לייקים, 62 סימוני אהבה, 67 שיתופים ו 48 תגובות. כמו כן, זכו ההנחיות לתשע ורסיות שונות של האינפוגרפיק. בנוסף, פורסמו סרטונים הממחישים את ההנחיות, כמו זה לדוגמה של שיח' עבד אלרחמן אבו סעד כרישה, שפרסם את תוכן ההנחיות ב 19 מרץ, שעה 18:51 בדף הרשמי שלו, וזכה נכון ל 17 מרץ ל 60 לייקים, 18 סימוני אהבה ושמונה תגובות. עוד נמצא כי לחלק מהדפים שפרסמו את ההנחיות  ישנם קהלי יעד שבין אלפים לעשרות אלפים, כך לדוגמא במקרה של דף الموقع الرسمي لمدينة الشعفة, שלו למעלה מ 19 אלף עוקבים ב Facebook או דף نصائح مفيدة שלו למעלה מ 14 אלף עוקבים. ההאשטג #اللهم_اصرف_عنا_الوباء  (הו האל, הרחק מעלינו את המגפה) הוצמד לחלק מהפרסומים, וזוכה לאיזכורים רבים ב Twitter, Facebook וב YouTube. כמו כן, ההנחיות והחדית'ים הפכו להאשטגים אף הם.

[4] אלנבא, 225.

[5] אלנבא, 226, 19 מרץ 2020.

[6] אלנבא, 227 , 27 מרץ 2020. (תרגום רקנדורף)

[7] אלנבא, 227, 27 מרץ 2020

[9] "ولذلك نجد بعض أهل الضلال من المنتسبين للإسلام يراقبون أمريكا في أفعالهم أكثر من مراقبتهم لربهم جلَّ وعلا، فيبذلون وسعهم لتحقيق مرادها حتى قبل أن تطلب منهم ذلك، وذلك لإيمانهم أنه لا يمكنهم تحقيق أي مراد لهم إلا برضاها عنهم", אלנבא, 227.

[10] אלנבא, 227, 27 מרץ 2020

[11] אלנבא, 226, 227

[13] אלנבא, 226, 19 מרץ.

[17] אלנבא, 226, 19 מרץ

[18] مقتل ١٦ جنديا من الجيش الفلبيني وإصابة آخرين باشتباكات في "جولو سولو", אעמאק אלאח'באריה, 17 אפריל, 2020; אלנבא, 230, 17 אפריל 2020;
https://twitter.com/Rita_Katz/status/1251207481017106434

 

Download Full Publication Download