ATbar השיעים בלבנון נגד ההגמוניה של חזבאללה ואיראן

השיעים בלבנון נגד ההגמוניה של חזבאללה ואיראן

16/07/2020 | by Barak, Michael (Dr.)  

להורדת המסמך המלא

המחאה העממית נגד המשטר הלבנוני בגנות השחיתות והמשבר הכלכלי, שהחלה באוקטובר אשתקד, נגדעה באופן זמני במרץ השנה בשל התפשטות הקורונה וחודשה ביוני, כוללת שורה הולכת וגוברת של מפגינים לא רק מקרב העדה הנוצרית והסונית אלא גם מקרב בני העדה השיעית בלבנון. חכמי דת, עיתונאים, אנשי רוח ופעילים חברתיים שיעיים במדיה החברתית בלבנון מטילים על חזבאללה ואמ"ל אחריות ישירה להתדרדרות המצב הכלכלי, החברתי והמוסרי במדינה בשל היותם חלק מהנהגה מושחתת וכלי שרת בידי המשטר האיראני החותר תחת יציבותה של לבנון. נדמה כי משבר הקורונה מעצים את התחלואים החברתיים והכלכליים בלבנון ויחד עימם גם את קולות המבקרים מקרב בני העדה השיעית. 

Download Full Publication Download