ATbar ימין קיצוני בארה"ב – איום רדיקליזציה הנשקף לאוהדי טראמפ מפעילי עליונות לבנה, איך והיכן?

ימין קיצוני בארה"ב – איום רדיקליזציה הנשקף לאוהדי טראמפ מפעילי עליונות לבנה, איך והיכן?

13/01/2021 | by Stenzler-Koblentz, Liram (Dr.)  

מטרת מאמר זה הינה ליידע ולהתריע מפני תופעה חדשה המתרחשת בימים אלו בארה"ב: פעילי ימין קיצוני, בפרט ארגוני עליונות לבנה (White Supremacist), השואפים למנף את הכעס והטינה הקיימים בקרב אוהדי טראמפ, לשם הפצת מסריהם וקידום אידיאולוגיות רדיקליות. המאמר ידגים כיצד אותם פעילים שואפים להפיץ את התעמולה במרחב הסייבר, תוך שיחדד את האופן בו הם מבקשים להקצין את תחושת "הקורבנות " (Victimhood) הקיימת בקרב אוהדי טראמפ, באמצעות הדגשה של שני מוטיבים מרכזיים. האחד, העצמת התחושה כי הבחירות זויפו ונגנבו מטראמפ וכי הממשל הינו האויב. השני, העצמת התחושה של חוסר השוויון כלפיהם בעקבות היחס של כוחות הביטחון במאורעות ה-6 בינואר אל מול היחס אותו קיבלו פעילי שמאל קיצוני במהלך המהומות לאחר רצח ג'ורג' פלויד.
יש להיות ערים לתופעה ולחשוב על דרכים בהן ניתן למנוע אותה, על מנת שלא ייווצר מצב של מגויסים רבים לתנועות עליונות לבנה רדיקליות בארה"ב, העלולים להוות איום גדול יותר מזה הנשקף מהם היום.

Download Full Publication Download