ATbar "אל-תג'מע" כפלטפורמה פרו-איראנית בינלאומית למינוף ציר ההתנגדות

"אל-תג'מע" כפלטפורמה פרו-איראנית בינלאומית למינוף ציר ההתנגדות

18/02/2021 | by Barak, Michael (Dr.)  

להורדת המאמר המלא

תקציר

המסמך שלהלן מתמקד בארגון 'אל-תג'מע אל-ערבי ואל-אסלאמי לדעם ח'יאר אל-מקואמה' ("הליכוד הערבי והאסלאמי התומך באופציית ההתנגדות") המשמש פלטפורמה בינלאומית פרו-איראנית למינוף ציר ההתנגדות נגד ארה"ב, ישראל ובעלות בריתן. לארגון הפרו-איראני היושב בלבנון קשרים הדוקים עם תנועת חזבאללה ומיליציות שיעיות בעיראק ובתימן וכמו גם עם ארגוני טרור אחרים דוגמת הג'האד האסלאמי הפלסטיני והחזית העממית לשחרור פלסטין. הארגון השכיל לטפח רשת גלובלית שבה חברים ארגונים ואישים רדיקלים דתיים וחילונים החולקים תפישת עולם דומה ואינטרסים משותפים ובראשם מאבק באימפריאליזם ובציונות. כפי שהעידו כמה מחבריה, הרשת נועדה לחזק את ציר ההתנגדות ולהחליש את אויביו.

Download Full Publication Download