ATbar צבא ירושלים האלקטרוני (J.E. Arm) פרסם כי ביצע תקיפה נגד אתר רכבת ישראל

צבא ירושלים האלקטרוני (J.E. Arm) פרסם כי ביצע תקיפה נגד אתר רכבת ישראל

22/02/2021 | by צוות סייבר  

להורדת המסמך המלא

בתאריך, ה-10 בפברואר, 2021 צבא ירושלים האלקטרוני (J.E. Army) פרסם בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט הרשמי של הקבוצה כי ביצע תקיפת סייבר נגד אתר רכבת ישראל ומנע את פעילותו למעלה מ- 24 שעות"בחסדי האל, יחידת הסייבר הצליחו לפרוץ את אתר הרכבת הציוני, ברגע זה צוות התמיכה באתר מנסה לתקן את התקלה. תודיע לאויב שתקיפות הסייבר שלנו נמשכות כל עוד רגליהן נוגעות באדמת פלסטין הקדושה." [1]

יממה לאחר מכן, התפרסם בעמוד הפייסבוק של הקבוצה הודעה: "24 שעות אחרי וצוות התמיכה הטכנית של אתר רכבת ישראל עדיין לא הצליח לעלות חזרה את השרת".[2] יודגש כי לא פורסם מידע רשמי בתקשורת בישראל  המאשר כי אכן התקיפה בוצעה. 

השחתת אתרי אינטרנט, בייחוד כנגד יעד "קריטי" כדוגמת רכבת ישראל מהווה אתגר משמעותי למערך הגנת הסייבר בישראל. אולם, החשש העיקרי הוא מפני תקיפת מערכות המחשוב המפעילות את הרכבת. ישראל ברון, מי שהיה בעבר ראש יחידת הסייבר של רכבת ישראל, טען כי "מאז שנת 2015 חלה קפיצה בניסיונות תקיפת מערכת הרכבת...כאשר תרחיש האימים שממנו מנסים להתגונן ברכבת הוא פריצה לרשת הרכבות. כאן כבר מדובר על איום על חיי אדם".[4] על מנת להתמודד עם איום זה, בשנת 2019, השיקה רכבת ישראל מרכז ניטור מתקפות סייבר שאמון על ניטור איומים ומתן מענה מהיר לתקיפה במידת הצורך.[5]

מתקפות סייבר או ניסיונות לתקיפה מתרחשות מידי יום כנגד יעדים ישראליים. לכן, נדרשת הבנה מעמיקה של הישויות הפועלות במרחב הסייבר, בין אם אלו פרטים, קבוצות (מזוהות או לא מזוהות עם ארגוני טרור), יחידות סייבר של ארגוני טרור ואף מערך סייבר מדינתי. במקרה דנן, מאז תחילת שנת 2020, צבא ירושלים האלקטרוני (J.E. Army) פרסם כי ביצע מספר רב של תקיפות סייבר נגד יעדים ישראליים. חלק מן התקיפות אומתו בתקשורת, אך לא יוחסו רשמית להתארגנות (או לכל קבוצה אחרת). מסמך זה, מציג ומנתח את המידע הקיים אודות צבא ירושלים האלקטרוני (J.E. Army), קשריו ופעילותו במרחב הסייבר. 

[3] J.E. Army official Website: https://jearmy.com/

[4]רביד, א' (31/01/18). "עשרות מיליוני ניסיונות פריצה בחודש": רכבת ישראל נערכת לתרחיש האימים" מתוך: https://news.walla.co.il/item/3131526

[5]בליוזבסקי, א' (16/09/19)."הקטר של הסייבר? הרכבת השיקה מרכז לניטור מתקפות" מתוך: https://www.pc.co.il/featured/299586/

 
Download Full Publication Download